1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
xPrimorci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na primorci.si@gkfb.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
Število oseb: 139

ABRAM , Peter
27. marec 1956 -
Peter Abram se je rodil v kraški vasi Kobjeglava. Mnogi Kraševci ga poznajo iz lokalnih trgovin, v katerih je služboval do študija...
Datum vnosa: 12. december 2013
AMBROŽ, Oton
3. september 1905 - 23. april 1994
Rodil se je očetu Gabrijelu, ki je bil poljedelski strokovnjak, in materi Jelki Petz. Osnovno šolo je obiskoval v Kromberku. Leta ...
Datum vnosa: 31. maj 2012
ANDLOVIC, Jože
12. november 1923 - 1. oktober 2011
Do tretjega leta starosti je živel s starši in dvema sestrama na Trnovem v Ljubljani, nato so se preselili v Škofljico, kjer je Jo...
Datum vnosa: 5. september 2014
ARČON, Arnold
7. julij 1905 - 20. st.
Rodil se je mizarju Albertu in materi Zofiji Batistič. Osnovno šolo je obiskoval v Bukovici, nato se je v Renčah izučil za mizarja...
Datum vnosa: 21. maj 2012
ARČON, David
20. avgust 1904 - 10. februar 1985
Sin Oskarja, zidarja, in Angele Mozetič. Učil se je zidarstva pri očetu, zaposlil pa se je kot mesarski pomočnik in kasneje (po vr...
Datum vnosa: 11. januar 2013
BANDELJ, David
22. april 1978 -
David Bandelj se je rodil materi Renati Bandelj, delavki samohranilki. Obiskoval je italijanski vrtec pri uršulinkah v Gorici (198...
Datum vnosa: 2. avgust 2018
BANDELJ, Vincenc (Vinko)
8. januar 1881 - november 1937
Rodil se je očetu Andreju in materi Mariji (Šinigoj). Učiteljsko maturo je opravil leta 1908, dve leti kasneje tudi strokovni izpi...
Datum vnosa: 11. junij 2013
BANDEU (BANDEL), Jakob
1. marec 1683 - 15. december 1752
Rodil se je očetu Martinu in materi Katarini. Oče je bil hlevar, konjar in nekaj časa tudi nadzornik tlačanov (znan po imenom »Mar...
Datum vnosa: 11. januar 2013
BATIČ, Lovrenc
okoli 1815 - neznan
O njegovem življenju in delu je znanih malo dejstev. Znano je, da je gimnazijo obiskoval v Gorici med leti 1824 in 1830, nato nada...
Datum vnosa: 13. junij 2013
BATIČ (BATTIG), Josip
23. marec 1820 - 1852 ali 1853
Josip Batič se je rodil v Gorici očetu Francetu, kovaču, in materi Mariji, rojeni Brumat. Likovno nadarjenost je pokazal že zelo z...
Datum vnosa: 13. april 2012
BAVDAŽ (BAUDAŠ), Ivan (Joanes, Franc)
15. avgust 1906 - 16. december 1992
Po končanem sedmem razredu gimnazije v Gorici je Ivan Bavdaž 1923. leta emigriral v Jugoslavijo ter 1924. leta končal kmetijsko šo...
Datum vnosa: 18. oktober 2013
BELE, Venceslav (Večeslav, Venčeslav)
25. julij 1887 - 19. december 1938
Njegov oče Anton je bil učitelj, mati Frančiška iz ugledne briške družine Jakončič. Osnovno šolo je obiskoval v Gradnem (Goriška B...
Datum vnosa: 26. oktober 2012
BELIN (BELLINUS, BELLINI), Julij
18.08.1592 - 19.11.1619
Med letoma 1603 in 1608 je obiskoval grammaticalio (nižjo gimnazijo) in humanioro (humanistične študije, študij klasičnih jezikov ...
Datum vnosa: 21. december 2012
BELINGER, Gizela
2. maj 1887 - 19. junij 1976
Rodila se je očetu Matevžu in materi Frančiški Bellinger. Po osnovni šoli je šolanje nadaljevala na učiteljišču, kjer je maturo op...
Datum vnosa: 11. maj 2012
BELTRAM, Julij - Janko
5. marec 1913 - 20. januar 1989
Po končani osnovni šoli je ostal doma na kmetiji, z 19 leti se je vključil v mladinsko komunistično gibanje. Zaradi protifašističn...
Datum vnosa: 18. junij 2012
BERCE, Lojze
2. julij 1898 - 1. julij 1995
Rodil se je v Dornberku očetu Antonu, posestniku, in materi Rozaliji Budin. Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju, nato slove...
Datum vnosa: 6. julij 2012
BERCE, Rafael
9. marec 1905 - 7. januar 1945
Rodil se je materi Frančiški Bavcon in očetu Francu, kmetu in dolgoletnemu županu v Dornberku. Po končanem učiteljišču je poučeval...
Datum vnosa: 27. september 2013
BESEDNJAK, Engelbert
14. marec 1894 - 21. december 1968
Rodil se je očetu Jožefu in materi Jožefi (roj. Jež). Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Gorici. V gimnazijskih letih je bil...
Datum vnosa: 7. september 2012
BEVK, Davorina
13. november 1894 - 18. avgust 1971
Rojena je bila kot Martina Bratuž, osnovno in srednjo šolo je obiskovala v Gorici, kjer je leta 1914 maturirala. V istem letu si j...
Datum vnosa: 12. april 2012
BILC, Janez
7. januar 1839 - 13. julij 1906
Oče Jožef je bil ugleden in izobražen kmet, mati Sankta Koprivec iz Trsta pa gospodinja. Osnovno šolo je obiskoval v Trnovem, nižj...
Datum vnosa: 1. marec 2013
BIRSA, Mario - Tugomir
21. april 1897 - 9. december 1969
Rodil se je očetu Jožefu iz Branika in materi Mariji Vouk iz Šmarij na Vipavskem. Obiskoval je slovensko osnovno šolo v Gorici, kj...
Datum vnosa: 26. oktober 2012
BIRSA, Nevin
25. avgust 1947 - 29. september 2003
Rodil se je kot drugi otrok materi Egidiji (rojeni Kodrič), gospodinji, ter očetu Gabrijelu, ključavničarju. Poleg Nevina so bili ...
Datum vnosa: 4. junij 2019
BISAIL, Zlatko
13. marec 1905 - 26. februar 1987
Rodil se je v Gorici očetu Avreliju in materi Rozaliji. Osnovno šolo je obiskoval v Gorici; ob začetku prve svetovne vojne se je d...
Datum vnosa: 20. april 2012
BITEŽNIK, Josip (Joža, Jože)
29. maj 1891 - 22. december 1960
Rodil se je zidarju Mihaelu in Katarini Hapacher. Osnovno šolo je obiskoval v Solkanu in šolanje nadaljeval na nemški gimnaziji v ...
Datum vnosa: 12. oktober 2012
BITEŽNIK, Mitja
20. februar 1924 - leta 2008
Rodil se je očetu Josipu Bitežniku, znanemu pravniku, časnikarju in politiku, in materi Cilki, rojeni Fornazarič. 1. razred osnovn...
Datum vnosa: 6. julij 2012
BITEŽNIK (BITTESNEK), Štefan
27. maj 1801 - 19. stoletje
Rodil se je v slovenski kmečki družini materi Jedert Budin in očetu Jerneju. Najprej je bil stražnik, nato pa ga omenjajo kot komi...
Datum vnosa: 15. oktober 2013
BONAZZA, Sergio
26. oktober 1938 -
Njegov oče Anton je bil delavec, mati Cecilija Strani pa gospodinja. Sergio Bonazza je obiskoval slovenske osnovne in srednje šole...
Datum vnosa: 2. april 2013
BOŠKIN, Angela
21. maj 1885 - 21. julij 1977
Otroška leta je preživela v Pevmi, kjer je tudi obiskovala osnovno šolo. Ko je bila stara 20 let, je odšla k bratu na Dunaj, kjer ...
Datum vnosa: 14. maj 2012
BRATUŽ, Lojze
17. februar 1902 - 16. februar 1937
Rodil se je očetu Francu in materi Mariji (roj. Simčič) in se šolal v Gorici. Med prvo svetovno vojno so ga z družino odpeljali v ...
Datum vnosa: 27. september 2013
BRATUŽ, Lojzka
19. junij 1934 -
Rodila se je očetu Lojzetu Bratužu (glasbenik, žrtev fašističnega naslija) in materi Ljubki Šorli (pesnica in prosvetna delavka). ...
Datum vnosa: 26. februar 2013
BRECELJ, Marijan
1. maj 1931 - 29. november 2019
Marijan Brecelj je bil knjižničar, pesnik, bibliograf, leksikograf in izdajatelj. Rodil se je v Ajdovščini, kjer je obiskoval tudi...
Datum vnosa: 30. november 2018
BUDAL, Andrej
31. oktober 1889 - 7. junij 1972
Rodil se je očetu Josipu in materi Frančiški. Po osnovni šoli v Štandrežu in Gorici je obiskoval klasično gimnazijo v Gorici, pote...
Datum vnosa: 17. avgust 2012
ČUK, Albert
2. november 1930 - 14. februar 1993
Rodil se je očetu Izidorju, posestniku, in materi Esteri Mozetič kot eden od sedmih otrok. Družina se je po vojni preselila najpre...
Datum vnosa: 17. avgust 2012
DEBENJAK, Maks
13. april 1909 - 24. december 1985
Rodil se je materi Antoniji Rožič in očetu Francu, trgovcu in gostilničarju. Med prvo svetovno vojno je bila družina poslana v beg...
Datum vnosa: 14. oktober 2013
ERJAVEC, Fran
9. september 1834 - 13. januar 1887
Ljubezen do narave je Erjavec verjetno povzel po svojem očetu, ki pa ga je žal izgubil že v zgodnjem otroštvu, ko je bil star koma...
Datum vnosa: 10. april 2018
FAKIN, Boris - Igor Torkar
13. oktober 1913 - 1. januar 2004
Pravo ime Igorja Torkarja je Boris Fakin. Rodil se je očetu Antonu in materi Mariji. V času fašističnega medvojnega pritiska se je...
Datum vnosa: 12. marec 2014
FERLIGOJ, Urška (Uršula)
16. stoletje - 16. stoletje
Po pričevanjih naj bi se Urška Ferligoj rodila revnim staršem v Vasi (Grgar), v hiši s sedanjim poimenovanjem pri Pliskovih. Točen...
Datum vnosa: 15. maj 2012
FREYER, Henrik
7. julij 1802 - 21. avgust 1866
Henrik Freyer se je rodil v lekarniški družini v Idriji. Leta 1815 je šel na gimnazijo, ki jo je začel v Ljubljani in končal na Re...
Datum vnosa: 27. marec 2018
GABRŠČEK, Andrej
26. november 1864 - 23. junij 1938
Andrej Gabršček se je rodil očetu Jožefu in materi Jožefi. Najprej se je šolal v Kobaridu, potem pa nadaljeval v Kopru na učitelji...
Datum vnosa: 6. april 2013
GERŠAK, Ana
23. marec 1983 -
Diplomirana francistka in rusistka, že več let deluje kot literarna kritičarka, urednica za leposlovje in intervjuje ter prevajalk...
Datum vnosa: 18. september 2014
GRADNIK, Alojz
3. avgust 1882 - 14. julij 1967
Mati Lucija, Furlanka, izučena šivilja, in oče Jožef, čevljar in kmet, sta se spoznala v Medani. Ustvarila sta veliko družino, v k...
Datum vnosa: 14. februar 2018
HACQUET, Baltazar
neznan, 1739 ali 1740 - 10. januar 1815
Botanika, kamnine, medicina, kemija, noše in običaji, rudarstvo: skupni imenovalec vsem tem področjem je francoski prirodoslovec B...
Datum vnosa: 22. marec 2018
HLADNIK, Franc
29. marec 1773 - 25. november 1844
Botanik Franc de Paula Hladnik se je rodil očetu Mateju, rudarskemu uslužbencu, in materi Doroteji. Osnovno šolo je obiskoval v do...
Datum vnosa: 23. maj 2018
IMPERL, Janez
9. maj 1929 - 15. maj 2000
Janez Imperl je po dokončani celjski gimnaziji postal štipendist tovarne Končar v Zagrebu, kjer se je šolal za strojnega tehnika. ...
Datum vnosa: 3. april 2020
JAKONČIČ, Jožko (Joško)
19. marec 1903 - 5. april 1954
Rodil se je očetu Antonu in materi Amaliji (roj. Kastelic), imel je starejšega brata Franca. Najprej je obiskoval deško vadnico v ...
Datum vnosa: 4. maj 2013
JAN, Zoltan
11. november 1947 -
Maturiral je leta 1967 na novogoriški gimnaziji, diplomiral iz primerjalne književnosti in slovenskega jezika in književnosti na F...
Datum vnosa: 25. februar 2013
JUG, Anton
7. april 1878 - 11. januar 1943
Anton Jug je bil med 1. svetovno vojno vojak na soški fronti. Po vojni se ni hotel vrniti domov, pod Italijane, zato je odšel v be...
Datum vnosa: 8. maj 2013
JUG, Klement
19. november 1898 - 11. avgust 1924
Rodil se je kot najmlajši izmed šestih otrok materi Karlini Poberaj, gospodinji, in očetu Antonu, mizarju. Med letoma 1910 in 1915...
Datum vnosa: 4. maj 2018
JURCA, Leopold
4. april 1905 - 22. februar 1989
Rodil se je očetu Karlu in mami Mariji (roj. Karer). Oče je bil kmetijski strokovnjak, vrtnar in absolvent Slovenskega oddelka dež...
Datum vnosa: 21. december 2012
KAFOL, Franc (Franjo)
3. december 1892 - 7. december 1964
Po končani ljudski šoli v domačem kraju je Franc (v nekaterih virih tudi Franjo) Kafol nadaljeval šolanje v Gorici. Od tu ga je po...
Datum vnosa: 28. avgust 2013
KALIN, Boris
24. junij 1905 - 22. maj 1975
Mama Hedvika Žvokelj, poštarica iz Solkana in oče Tomaž Kalin iz Ajdovščine , višji računski nadsvetnik v Gorici, sta imela sedem ...
Datum vnosa: 10. marec 2015
KALIN, Zdenko
11. april 1911 - 11. november 1990
Ob začetku prve svetovne vojne se je družina Kalin preselila v Ljubljano. Na poklicni poti je Zdenko sledil starejšemu bratu, prav...
Datum vnosa: 12. oktober 2015
KAUČIČ, Zlatko
21. februar 1953 -
Sprva je odraščal v Vipolžah, nato se je družina preselila na Dobrovo. Oče je bil policist, mama delavka. Osnovno šolo je zaključi...
Datum vnosa: 31. januar 2019
KOCIJANČIČ (KOCJANČIČ), Josip
16. marec 1849 - 10. april 1878
Rodil se je očetu Petru in materi Mariji (roj. Kofol); imel je dva brata, Karla in Petra (utonil pri 13 letih), ter sestro Katarin...
Datum vnosa: 19. november 2013
KODERMAC, Alojzij
3. februar 1892 - 23. december 1977
Rodil se je v kmečki družini materi Karolini Šturm in očetu Mihaelu. Osnovno šolo je obiskoval v Hruševlju v Goriških brdih, gimna...
Datum vnosa: 27. junij 2014
KODERMAC, Izidor Patricij
4. april 1911 - 5. april 1981
Patricij Kodermac, s krstnim imenom Izidor, se je rodil kot štirinajsti otrok v kmečki družini v župniji Šlovrenc v Goriških brdih...
Datum vnosa: 4. september 2014
KOMEL, Emil
14. februar 1875 - 14. avgust 1960
Zadnji od devetih otrok učitelja, glasbenika in skladatelja Mihaela, ki ga je navdušil za glasbo in orglanje – Emil Komel je kot o...
Datum vnosa: 18. maj 2012
KOMEL, Mihael
september 1823 - 1910
Od oktobra 1848 do novembra 1861 leta je bil učitelj v Šentvidu pri Vipavi (sedaj Podnanos). Uglasbil je več otroških pesmic, ki s...
Datum vnosa: 7. oktober 2013
KOMEL, Mirt
21. avgust 1980 -
Gimnazijo je obiskoval v Novi Gorici. Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je študiral sociologijo in leta 2005 diplomiral na...
Datum vnosa: 23. december 2013
KOMEL, Silvester
5. september 1931 - 24. december 1983
Silvester Komel po končani osnovni šoli v Gradišču ob Soči opravi malo maturo na klasični gimnaziji v Gorici in prične leta 1947 v...
Datum vnosa: 21. avgust 2012
KOMEL plemeniti SOČEBRAN, Andrej
3. oktober 1829 - 12. november 1892
Rodil se je v Solkanu očetu Antonu, po poklicu kovaču, in materi Katarini. V družini je bilo dvanajst otrok, Andrej je bil drugi n...
Datum vnosa: 12. april 2012
KONC LORENZUTTI, Nataša
20. junij 1970 -
Po zaključku študija na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani leta 1998 je delala kot dramska igralka v S...
Datum vnosa: 4. november 2013
KONJEDIC, Marija Nada
20. maj 1908 - 19. april 1981
Rodila se je v premožni in ugledni družini v Plavah. Pri štirih letih je zbolela za otroško paralizo, ki je bila takrat neozdravlj...
Datum vnosa: 30. maj 2012
KONJEDIC, Stanko
23. junij 1904 - 7. julij 1977
Rodil se je očetu Edmundu in materi Mariji Škert. Služil je kot rezervni poročnik v italijanski armadi, zaradi fašističnega pregan...
Datum vnosa: 18. junij 2013
KONT (CONT), Mario
2. julij 1920 - 29. november 1996
Njegov oče Evgen je bil kmet (tudi emigrant v Nemčiji in Ameriki), mati Roža Scuffet pa gospodinja. Takoj po osnovni šoli, ki jo j...
Datum vnosa: 11. julij 2012
KOROŠAK, Jožef - pater Bruno
18. marec 1920 - 7. avgust 2015
Rodil se je kot prvi od dveh otrok materi Mariji, roj. Podbregar, in očetu Francu Korošaku, višjemu sodnijskemu uradniku, ki je bi...
Datum vnosa: 11. junij 2013
KOROŠAK, Vinko
30. marec 1934 -
Vinko Korošak se je rodil kot sedmi otrok očetu Jožefu in materi Mariji Holc. Zgodnje otroštvo je preživljal v svojem rojstnem kra...
Datum vnosa: 9. maj 2013
KOS, Franc
24. december 1853 - 14. marec 1924
Franc Kos se je rodil kmetu Janezu in gospodinji Elizabeti Krek. Osnovno šolo je obiskoval v Selcih pri Škofji Loki, gimnazijo v K...
Datum vnosa: 30. november 2018
KOS, Milko
12. december 1892 - 24. marec 1972
Rodil se je v Gorici očetu Francu in materi Mariji.  V Gorici je obiskoval osnovno šolo in nato gimnazijo, ki jo je končal leta 19...
Datum vnosa: 13. april 2012
KOSOVEL, Ivan
19. december 1952 - 20.10.2000
Rodil se je v Ljubljani, kjer je po končani srednji šoli vpisal študij filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti in diplom...
Datum vnosa: 1. december 2018
KOŽLIN, Ignacij (Ignac, stric Nac)
10. julij 1878 - 17. april 1955
Rodil se je materi Marijani Korenjak in očetu Jožefu. Družina je bila glasbeno nadarjena in narodno zavedna. Dva brata sta študira...
Datum vnosa: 25. september 2013
KOŽLIN, Izidor
30. april 1881 - 10. februar 1922
Izidor je po opravljenih dveh letnikih gimnazije v Gorici prevzel službo občinskega tajnika za Biljano in Medano. Vsestarnsko je p...
Datum vnosa: 8. oktober 2013
KRALJ, Ignacij
13. september 1865 - 25. julij 1895
Rodil se je v kmečki družini, materi Marjeti Kerševan in očetu Jožefu. Osnovno šolo je opravil v Dornberku, gimnazijo in študij bo...
Datum vnosa: 23. oktober 2013
KRALJ, Janko
18. avgust 1898 - 27. december 1944
Rodil se je kot šesti izmed sedmih otrok materi Elizabeti, gospodinji, in očetu Štefanu, zavarovalnemu uslužbencu. Osnovno šolo je...
Datum vnosa: 28. marec 2018
LEBAN, Albert
2. januar 1878 - 8. maj 1928
Služboval je na Mostu na Soči, v Tolminu in Gorenji Trebuši, kjer ga je zajela prva svetovna vojna. Tu je faranom pomagal pripravi...
Datum vnosa: 30. oktober 2013
LEMUT, Jože - Saša
29. januar 1918 - 17. avgust 1942
Imenovali so ga tudi Brnki z Gozda, saj se je domačiji, kjer se je rodil, reklo pri Brnkovih. Bil je prvorojenec očeta Josipa, goz...
Datum vnosa: 9. maj 2018
LIKAR, Tamara
24. maj 1959 - 28. junij 1982
Rodila se je očetu Jožetu Krapežu in materi Silvi Likar. Zgodnje otroštvo je preživela na Gori, osnovno šolo pa je obiskovala v No...
Datum vnosa: 15. junij 2012
MAŠERA, Sergej
11. maj 1912 - 17. april 1941
Rodil se je v Gorici kot tretji otrok (pred njim brat Marjan in sestra Vida) očetu Francu iz Kobarida in materi Idi iz Tolmina. Ko...
Datum vnosa: 13. april 2012
MORASSI, Antonio
10. januar 1893 - 30. november 1976
Oče Giovanni (trgovec), mati Luigia Castelliz. Licej je končal v rojstnem kraju, umetnostno zgodovino je študiral na dunajski univ...
Datum vnosa: 27. februar 2012
MORELLI DI SCHÖNFELD, Carlo
04.05.1730 - 3. september 1792
Rodil se je v Gorici očetu Petru Antoniu in materi baronici Heleni von Tacco.  Carlo je imel še brata in dve sestri. Ker so zgodaj...
Datum vnosa: 13. april 2012
MOZETIČ (MOSETIZH), Janez Evangelist
13. november 1797 - 7. september 1863
Po študiju v Gorici je bil 22. septembra 1822 posvečen v duhovnika in sprva tri leta opravljal službo kaplana v cerkvi svetega Ign...
Datum vnosa: 9. december 2019
NEMEC, Negovan
23. april 1947 - 26. avgust 1987
Rodil se je očetu Vladimirju, delavcu in kmetu, in materi Mariji Černic, gospodinji. Oče, vdovec s tremi otroki, se je vnovič poro...
Datum vnosa: 22. januar 2013
NEMEC, Rafael
4. oktober 1914 - 17. julij 1993
Rodil se je očetu Antonu (zidarski pomočnik) in materi Karolini Bufolin. Kot številni Vrtojbenci je tudi družina Rafaela Nemca odš...
Datum vnosa: 12. marec 2012
NOVAK, Nace
3. september 1971 -
Na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani je študiral novinarstvo in diplomiral na temo potopisna reportaža. Diplomsko na...
Datum vnosa: 20. maj 2014
NOVŠAK, Albin
10. februar 1915 - 29. januar 1992
Oče Ivan je bil krojač, mati Marija Koblar pa gospodinja. V Bohinjski Bistrici, kamor se je družina preselila v začetku 1. svetovn...
Datum vnosa: 8. maj 2012
OBIZZI (D´OBIZZI), Anton
30. avgust 1843 - 20. december 1916
Markiz Anton Obizzi je bil po rodu Slovenec; njegov oče Karel je bil Italijan, mati Rozalija Gasperin pa Slovenka. Tudi Antonova ž...
Datum vnosa: 30. maj 2012
OREL, Rihard
28. november 1881 - 11. januar 1966
Rodil se je očetu Josipu in materi Avgusti, imel je brata Vladimirja. Osnovno šolo je obiskoval v Prvačini, del realke v Gorici, n...
Datum vnosa: 29. maj 2014
PAJK (roj. DOLJAK), Pavlina
9. april 1854 - 1. junij 1901
Rojena je bila v Milanu, kjer je bil oče Josip Doljak sodnik. S soprogo Pavlino (roj. Milharčič) sta imela dva sinova, preživel je...
Datum vnosa: 14. marec 2018
PAVLICA, Andrej
1. september 1866 - 29. december 1951
Rodil se je v uveljavljeni rihemberški družini očetu Jožefu, posestniku in županu, ter materi Frančiški (rojeni Ličen). Po končani...
Datum vnosa: 29. marec 2013
PAVLICA, Franjo
29. junij 1894 - 30. april 1945
Rodil se je na kmetiji očetu Francu in materi Frančiški Kodrič. Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju ter šolanje nadaljeval n...
Datum vnosa: 15. januar 2013
PAVLICA, Josip
12. december 1861 - 5. oktober 1902
Rodil se je na kmetiji v Rihemberku (današnji Branik) očetu Jožefu, tajniku in županu Rihemberka, ter materi Frančiški Ličen. Po k...
Datum vnosa: 29. marec 2013
PAVŠIČ, Vladimir - Matej Bor
14. april 1913 - 29. september 1993
Vladimir Pavšič se je rodil v Grgarju pri Novi Gorici očetu Andreju Pavšiču, ki je bil komandir orožniške postaje v Grgarju, in ma...
Datum vnosa: 10. januar 2013
PERŠOLJA, Patricija
2. avgust 1967 -
Osnovno šolo je obiskovala na Dobrovem v Goriških brdih. V Novi Gorici je nadaljevala šolanje na družboslovni gimnaziji. Diplomira...
Datum vnosa: 6. december 2013
PERTOUT, Franc
16. maj 1932 -
Življenje Franca Pertouta se je močno spremenilo že pri šestih letih – takrat mu je zaradi zastrupitve umrl oče. Frančev oče je bi...
Datum vnosa: 4. januar 2017
PETERNEL, Henrik
24. maj 1875 - 25. februar 1951
Rodil se je v Gorici očetu Slovencu in materi Čehinji. Po končani maturi je v Gradcu najprej študiral medicino, potem spremenil sm...
Datum vnosa: 25. april 2012
PIRJEVEC, Avgust
28. september 1887 - 9. december 1943
Avgust Pirjevec se je rodil v Gorici, šole je obiskoval v Innsbrucku in Gorici; tu je 6. julija 1906 maturiral. Študij je nadaljev...
Datum vnosa: 27. julij 2012
PIRJEVEC, Dušan - Ahac
20. marec 1921 - 4. avgust 1977
Rodil se je v Solkanu učiteljici Ivi Mozetič in literarnemu zgodovinarju in bibliotekarju dr. Avgustu Pirjevcu. Tam je preživel pr...
Datum vnosa: 26. november 2013
PIŠČANEC, Anton
12. januar 1900 - 29. junij 1961
Rodil se je na kmetiji očetu Francu in materi Mariji Bavčar. Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v domačem kraju, je obisk...
Datum vnosa: 25. oktober 2012
PLENČIČ, Marko Anton
23. april 1705 - 25. november 1786
Rodil se je staršema Boštjanu in Ani Plenčič. V Gorici je obiskoval latinske šole, nato je na Dunaju študiral filozofijo in medici...
Datum vnosa: 5. avgust 2013
PODGORNIK, Franc
6. julij 1846 - 16. september 1904
Oče Martin, mati Marija Samec. Gimnazijo je končal v Gorici (1869) in s šolanjem nadaljeval na Dunaju, kjer je do leta 1873 študir...
Datum vnosa: 6. marec 2012
PODGORNIK, Karel (Karol)
16. februar 1878 - 28. januar 1962
Po končani gimnaziji v Gorici leta 1898 je v Gradcu študiral pravo, ki ga je zaključil leta 1904. Istega leta je kot koncipient vs...
Datum vnosa: 13. september 2013
PODGORNIK, Pavel
10. marec 1958 - 28. junij 1982
Pavel Podgornik se je rodil staršema Andreju in Frančiški Podgornik. Otroštvo je preživel na kmetiji v Vrtovinu na vipavskem v dru...
Datum vnosa: 22. maj 2012
PODGORNIK, Peter
10. marec 1958 -
Rodil se je materi Frančiški Plahuta in očetu Andreju Podgornik. Otroštvo je preživel na kmetiji v Vrtovinu na Vipavskem. Osnovno ...
Datum vnosa: 13. november 2013
PREMRL, Božidar Franc
3. februar 1947 -
Božidar Franc Premrl se je rodil očetu Karlu Premrlu in materi Marti, rojeni Jamšek. Osnovno šolo je obiskoval v Vipavi, gimnazijo...
Datum vnosa: 8. avgust 2018
PRINČIČ, Vladimir
1. december 1888 - 11. marec 1972
Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem kraju v letih 1894-1897. Šolanje je nadaljeval na goriški normalki od 1897 do leta 1900. Klas...
Datum vnosa: 14. januar 2015
RADULOVIĆ, Vladimir
25. oktober 1984 -
Lucijčan je v letih 1991–1999 obiskoval slovensko osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom Vincenzo e Diego de Castro, prve štiri...
Datum vnosa: 3. marec 2014
REIFENBERG, plemiška družina
Točne letnice izvora družine ni mogoče določiti. - Zadnji podatki o družini segajo v leto 1384.
Rihemberški gospodje so bili v službi Goriških grofov. V spodnjo Vipavsko dolino so se verjetno naselili, ko so stopili v odvisnos...
Datum vnosa: 3. september 2012
RES, Alojzij
1. julij 1893 - 17. maj 1936
Alojzij Res je kot otrok izgubil očeta, mati je ostala sama s tremi otroki. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Gorici. Na ma...
Datum vnosa: 3. junij 2014
ROSA, Jurij
1. april 1955 -
Osnovno šolo je obiskoval v letih 1962 do 1970, prve štiri razrede v Podnanosu, nato v Vipavi. Maturiral je leta 1974 na Gimnaziji...
Datum vnosa: 28. november 2014
SAKSIDA, Ernest
15. oktober 1919 - 13. marec 2013
Rodil se je očetu Jožefu, kmetu, in materi Jožefi, rojeni Vodopivec. Po končani osnovni šoli je dve leti študiral v goriškem Alojz...
Datum vnosa: 5. september 2014
SEITZ (SAITZ), Giobatta (Gian Battista, Janez Krstnik)
19. februar 1800 - okoli 1870
Tiskar Giobatta Seitz je tiskarno odprl leta 1849 v Semeniški ulici v Gorici. Povezal se je z goriško judovsko skupnostjo in iz Če...
Datum vnosa: 14. januar 2013
SIMONITI, Anton (Tone)
1. april 1868 - 12. april 1954
Rodil se je v Goriških brdih, materi Marjani Polenčič in očetu Petru. V domačem kraju je obiskoval farno šolo. Dvanajstletnega ga ...
Datum vnosa: 5. september 2013
SIMONITI, Lojze (Alojz)
2. avgust 1901 - 16. februar 1957
Rodil se je v Goriških brdih, materi Katarini Simčič in očetu Petru, izučenemu čevljarju, ki se je priženil v Biljano. Tam sta ime...
Datum vnosa: 9. september 2013
SIMONITI, Rado
15. maj 1914 - 14. maj 1981
Rodil se je v Goriških Brdih, materi Jožefi in očetu Antonu, organistu in čevljarju, kot deseti otrok. V domačem kraju je obiskova...
Datum vnosa: 21. november 2012
SIMONITI (SIMONITTI), Valentin (Valentino, Zaccaria, Caharija, Zak)
12. februar 1918 - 30. avgust 1989
Rodil se je materi Lenardini Guzola iz Ščigle (občina Podbonesec) in očetu Janezu Krstniku, mlinarju iz Barnasa (občina Špeter Slo...
Datum vnosa: 18. september 2013
SREBRNIČ, Jože
20. april 1902 - 6. april 1992
Rodil se je očetu Francu, mizarskemu mojstru, in materi Jožefi, šivilji, služkinji in delavki. Bil je eden od petih otrok, vendar ...
Datum vnosa: 1. december 2012
STANIČ, Ciril
24. julij 1904 - 4. oktober 2003
Oče Ivan, pismonoša, napreden tržaški čitalničar, mati Terezija Berlot. Osnovno šolo je obiskoval v Kanalu ob Soči od leta 1911–19...
Datum vnosa: 7. marec 2012
STANIČ (STANIG), Valentin
12. februar 1774 - 29. april 1847
Valentin Stanič se je rodil očetu Andreju, kmetu, in materi Mariji Ipavec. Imel je enega brata in štiri sestre. Sprva se je zasebn...
Datum vnosa: 2. avgust 2016
SULIČ, Ivan - Car
10. september 1923 - 26. december 1944
Rodil se je materi Esteri Sulič v vasi Bilje na Goriškem, kjer je obiskoval osnovno šolo. Izučil se je za mizarskega delavca. Že l...
Datum vnosa: 27. september 2013
ŠANTEL, Avgusta ml.
21. julij 1876 - 2. december 1968
Rodila se očetu Antonu in materi Avgusti, rojeni Aigentler. Družina je štela šest otrok, od katerih so preživeli štirje: Henrika, ...
Datum vnosa: 15. maj 2012
ŠANTEL, Henrika (Henrieta, Jeti)
17. avgust 1874 - 15. februar 1940
Henrika je bila najstarejša hči v vsestransko umetniško nadarjeni družini Šantlovih. Njena mati Avgusta pl. Aigentler je bila slik...
Datum vnosa: 17. september 2019
ŠANTEL, Saša (Aleksander)
15. marec 1883 - 1. julij 1945
Oče Anton in mati Avgusta pl. Aigentler, oba izobražena, sta se poročila v Gradcu leta 1873 in se kot mlad par priselila v Gorico,...
Datum vnosa: 19. februar 2018
ŠIMAC, Rudolf - Rudi
24. november 1935 - 13. september 2016
Rudi Šimac je bil rojen v Breginju očetu Jožefu in materi Mariji Lenkič. Nižjo gimnazijo je obiskoval v Bovcu, maturiral je leta 1...
Datum vnosa: 1. december 2018
ŠKRABEC, p. Stanislav
7. januar 1844 - 06.10.1918
P. Stanislav Škrabec se je rodil v Hrovači pri Ribnici s krstnim imenom Anton očetu Antonu in materi Mariji. Bil je najstarejši od...
Datum vnosa: 15. januar 2013
ŠTRUKELJ, Milojka
17. marec 1925 - 27. januar 1944
Rodila se je očetu Josipu in materi Albini (roj. Bitežnik) Štrukelj. Po zaključeni osnovni šoli je šolanje nadaljevala na gimnazij...
Datum vnosa: 24. september 2012
TOMINC (TOMINZ), Jožef Jakob (Josip, Giuseppe)
6. julij 1790 - 22. april 1866
Rodil se je kot drugi otrok v številčni družini očetu Janezu, trgovcu z železnino, ter materi Marijani, ki je bila hči bogatega če...
Datum vnosa: 14. februar 2013
TOMMASINI, Giuseppe
okoli 1710 - 20. marec 1776
Izkušenega beneškega tiskarja Tommasinija je v Gorico povabil prvi goriški nadškof, Karl Mihael Attems, ki se je pripravljal na us...
Datum vnosa: 14. januar 2013
TOROŠ, Ana
14. november 1978 -
Doma je iz Barbane v Goriških brdih. Obiskovala je osnovno šolo v Brdih in gimnazijo v Novi Gorici. Leta 1997 se je vpisala na Odd...
Datum vnosa: 12. december 2014
TRINKO , Ivan - Zamejski
25. januar 1863 - 26. junij 1954
Rodil se je v Benečiji kot četrti od petih otrok očetu Antonu in materi Mariji Golob. Obiskoval je italijansko osnovno šolo v bliž...
Datum vnosa: 3. september 2012
URŠIČ, Andrej Anton
3. september 1864 - 1. september 1925
Rodil se je očetu Valentinu in materi Marjani, r. Devetak. Osnovno šolo je obiskoval v Sovodnjah, gimnazijo v Gorici (maturiral 18...
Datum vnosa: 23. julij 2012
URŠIČ (URSI), Jurij (Giorgio)
1. september 1942 - 8. oktober 1982
Osnovno šolo je obiskoval v Kojskem, od leta 1954 pa je z družino živel v Gorici. Tam je obiskoval še italijanske šole. Zaposlil s...
Datum vnosa: 13. september 2013
VALENTINČIČ, Jože
7. marec 1926 - 12. december 2013
Frančiška Torkar in Anton Valentinčič sta se z osmimi otroki preživljala na kmetiji v Podbrdu. Jože je bil drugi najmlajši. Osnovn...
Datum vnosa: 21. marec 2014
VODOPIVEC, Vinko
16. januar 1878 - 29. julij 1952
Vinko Vodopivec se je rodil očetu Vincencu iz Kamenj na Vipavskem (učitelj in organist) in materi Antoniji, roj. Makarovič, s Svet...
Datum vnosa: 21. februar 2013
VUGA, Miroslav
16. december 1920 - 10. april 2013
Že ko je bil star dve leti, mu je umrla mama. Oče se je ponovno poročil in tako je odraščal v družini s kar šestimi otroki. Osnovn...
Datum vnosa: 6. januar 2017
VUGA, Vidojka
10. januar 1923 -
Rodila se je kot najmlajša izmed štirih otrok mami Luciji Majcen in očetu Ivanu Majcnu. Ker je bil oče zaveden Slovenec in pristaš...
Datum vnosa: 6. januar 2017
VUK, Stanko
12. november 1912 - 10. marec 1944
Oče Stanka Vuka je bil ravnatelj čevljarske zadruge v Mirnu. Med prvo svetovno vojno je odšla družina skupaj z zadrugo in sovaščan...
Datum vnosa: 11. marec 2014
WIDMAYER, Alojzij Franc
1764 - 17. september 1831
Rodil se je kot sin rihemberškega oskrbnika pri grofu Lantieriju. Izšolal se je za vojaka in v vojski napravil uspešno kariero. Za...
Datum vnosa: 18. januar 2013
WINKLER, Venceslav
10. avgust 1907 - 11. december 1975
Kot štirileten deček se je z rodnih Lokvi s starši preselil v Gorico, kjer je obiskoval dva razreda osnovne šole, naslednje štiri ...
Datum vnosa: 6. september 2013
ZORZUT, Ludvik
24. avgust 1892 - 27. april 1977
Zorzuta poznamo kot ohranjevalca kulturne dediščine, njegova dela so prava zakladnica domoznanskih in zgodovinskih podatkov. Ljuds...
Datum vnosa: 7. februar 2013
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh