1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
xPrimorci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na primorci.si@gkfb.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
Število oseb: 240

ABRAM, Jože (Josip, Jožef)
2. februar 1875 - 22. junij 1938
Po gimnazijskem šolanju v Gorici in Ljubljani ter bogoslovju v Gorici je služboval kot kaplan v Bovcu (1899-1901) ter vikar v Tren...
Datum vnosa: 27. marec 2012
ANDREJ, iz Loke (ANDREAS von Lack; ANDREAS de Lok)
konec 14. stoletja - druga polovica 15. stoletja
France Planina v svojem članku o študentih iz Škofje Loke, ki so bili vpisani na dunajsko univerzo, navaja, da se je Andrej iz Lok...
Datum vnosa: 23. julij 2012
BAJT, Anton
19. januar 1913 - 26. avgust 1998
 Po končani italijanski klasični gimnaziji v Tolminu je šolanje nadaljeval na bogoslovju v Gorici. 26. januarja 1936 je bil posveč...
Datum vnosa: 25. avgust 2012
BAJT, Ivan
26. januar 1865 - 5. februar 1909
 Leta 1877 se je iz rodnega kraja na Šentviški planoti preselil v Gorico, kjer se je izučil za krojača. Brat Ignacij, učitelj, ga ...
Datum vnosa: 20. april 2012
BANNES (BONNES, BONES, BONEŽ, BONEŠ), Johann (Janez)
26. december 1755 - neznan
Teologijo je študiral dve leti v Ljubljani in tri leta v Gorici. Kot duhovniški pomočnik je najprej delal v Volčah, kjer pa je pot...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
BERGINC, Ivan
20. april 1867 - 24. maj 1926
Zelo mlad je za ljubljanskega podjetnika sekal les pod Vršičem. Predvsem zaradi potrebe po dodatnem zaslužku ob skromni kmetiji je...
Datum vnosa: 8. maj 2012
BOGATAJ, Milan
20. avgust 1887 - 14. april 1958
Sin učiteljskih staršev je po osnovni šoli na Livku obiskoval pripravnico in gimnazijo v Gorici, nato pa študiral na pravni fakult...
Datum vnosa: 8. maj 2012
BOŽIČ, Božidar (Božo, Darko)
20. november 1907 -
 Oče je bil slaščičar iz Klavž pri Podmelcu, mati pa gospodinja iz Podmelca. Po končani osnovni šoli v Ljubljani se je vpisal na t...
Datum vnosa: 20. april 2012
BRAVNIČAR, Matija
24. februar 1897 - 25. november 1977
V Gorici je obiskoval učiteljišče in se pri čeških pedagogih, R. Ziki in F. Wirsingu učil violino. Glasbo je najprej študiral pri ...
Datum vnosa: 22. april 2012
BREŠAN (BRESCIANI), Dušan (Andrea)
27. januar 1923 - 7. februar 2006
Dušan Brešan, po domače Tajžev, je svoja mladostna leta preživel v Tolminu. Njegovi starši, oče Franc in mati Marija, rojena Obleš...
Datum vnosa: 10. april 2019
BROVČ, Andrej
19. november 1909 - 18. oktober 1981
Kot sin bajtarja in gospodinjne se je v mladostniških letih preživljal s priložnostnimi kmečkimi deli. Kmalu po letu 1930 se je vk...
Datum vnosa: 17. april 2012
BROVČ, Ljubo (Ljubivoj, Janez)
4. september 1919 - 2. marec 1974
Po končani osnovni šoli se je zaposlil kot gradbeni delavec. Leta 1942 je bil italijanski vojak v Afriki, leto za tem je zbežal v ...
Datum vnosa: 18. april 2012
BROVČ, Mirko
10. februar 1914 - 29. november 1998
Oče je bil kovač, mati gospodinja, doma so imeli trgovino in gostilno. Po osnovni šoli se je zaposlil kot vajenec za mehanika v po...
Datum vnosa: 17. april 2012
CARLI, Alojzij
3. marec 1846 - 28. oktober 1891
Alojzij Carli (v krstni knjigi Zarli) se je rodil 3. marca 1846 v Tolminu očetu Luku in materi Mariji, rojeni Gaberščik. Pri hiši ...
Datum vnosa: 15. november 2016
CARLI (ZARLI), Srečko
17. november 1852 - 5. marec 1878
Bil je eden izmed osmih otrok iz drugega zakona očeta Luka Zarlija, mlajši brat duhovnika in pisatelja Alojza Carlija. Mati Marija...
Datum vnosa: 18. april 2012
ČARGO, Ivan
25. februar 1898 - 12. avgust 1958
Oče Franc je bil ravnatelj zemljiške knjige, mati Amalija Sovdat. Družina - vseh otrok je bilo pet - se je kmalu po rojstvu Ivana ...
Datum vnosa: 19. april 2012
ČEBOKLI, Andrej
27. november 1893 - 17. oktober 1923
Osnovno šolo je dokončal v domačem kraju, nato je bil dve leti v goriški vadnici Šolskega doma, potem eno leto v državni pripravni...
Datum vnosa: 16. julij 2012
ČERNIGOJ, Jaroslav (Jaro)
1. junij 1905 - 10. januar 1989
Osnovno šolanje je začel v Tolminu in nadaljeval v Gorici. Med prvo svetovno je bil na očetovo željo skupaj z drugimi člani družin...
Datum vnosa: 4. april 2012
ČERNIGOJ, Milan
9. marec 1912 - 4. april 1978
Milan Černigoj dokončal osnovno šolo in realko v Mariboru, kamor se je družina preselila zaradi vojne. Diplomiral je leta 1935 pri...
Datum vnosa: 19. april 2012
ČERV (CHEREV), Anton
20. januar 1846 - 13. december 1891
V duhovnika je bil posvečen leta 1869. Kot novomašnik je nekaj mesecev deloval na Grahovem, nato v Bovcu kot kaplan, do leta 1972 ...
Datum vnosa: 19. april 2012
ČEŠORNJA, Anton
22. november 1897 - 1. februar 1959
V duhovnika je bil posvečen v Gorici leta 1922, leto za tem je bil poslan v Ukve (Ugovizza) v Kanalski dolini, kjer je ostal do le...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
DEVETAK, Danilo
20. avgust 1891 - 10. oktober 1916
Oče Anton, mati Antonija Ivančič. V Tolminu je zaključil ljudsko šolo. Udeleževal se je takratnega razgibanega kulturnega življenj...
Datum vnosa: 23. april 2012
DEVETAK, Josip
5. marec 1825 - 22. april 1899
Leta 1942 je zaključil gimnazijo v Vidmu, nakar se je zaposlil na davkariji v Vidmu, Trstu in nazadnje v Tolminu. Leta 1850 se je ...
Datum vnosa: 24. april 2012
DEVETAK-BIGNAMI, Ilka
17. junij 1896 - 16. december 1944
Leta 1923 se je poročila z italijanskim alpinskim polkovnikom Riccardom Bignamijem, ki je leta 1940 dobil čin generala, kasneje so...
Datum vnosa: 24. april 2012
DOMINKO, Fran
13. december 1870 - 5. maj 1921
Bil je oče fizika in astronoma Frana Dominka. Leta 1891 je v Gorici zaključil gimnazijo, pravo je študiral na Dunaju, pripravništv...
Datum vnosa: 27. julij 2012
DREKONJA, Ciril
2. julij 1896 - 31. januar 1944
Osnovno šolo je dokončal v Podmelcu. Po nasvetu domačega učitelja Josipa Kende je nadaljeval pripravnico za učiteljišče v Tolminu,...
Datum vnosa: 24. april 2012
FAJGELJ, Franc Danijel
2. april 1873 - 7. april 1895
Osnovno šolo je zaključil v Srpenici, gimnazijo v Gorici in tam leta 1893 stopil v bogoslovje, vendar je zbolel za jetiko in se za...
Datum vnosa: 24. april 2012
FAJGELJ (FEIGEL), Danilo
19. november 1840 - 8. oktober 1908
V rojstnem kraju je obiskoval nemško osnovno šolo, prav tam tudi učiteljsko pripravnico. V letih 1857 do 1862 je poučeval na Dolen...
Datum vnosa: 3. maj 2012
FANINGER (roj. GABRŠČEK), Ana
14. maj 1860 - 30. november 1947
Izhajala je iz nekoliko bogatejše kobariške družine. V osnovni šoli v Kobaridu se je pod mentorstvom Simona Gregoričiča, s katerim...
Datum vnosa: 28. julij 2012
FILLI, Boris
29. september 1931 - 21. november 2011
Oče Borisa Fillija, Vinko Filli, je bil uradnik in skladatelj, mati Justina Kuk. Gimnazijo je dokončal v Tolminu,  srednjo pomorsk...
Datum vnosa: 15. maj 2012
FILLI, Ivan
14. november 1923 - 10. december 1973
Bil je sin očeta Vinka, pevovodja in skladatelja, ter matere Justine Kuk. Po maturi leta 1943 je poučeval na Colu nad Ajdovščino, ...
Datum vnosa: 24. april 2012
FILLI, Vinko
19. januar 1879 - 30. avgust 1948
Vinko Filli je bil znan skladatelj in kulturni delavec iz Tolmina. Glasbene osnove je pridobil pri učitelju Sattlerju, Fillijevo p...
Datum vnosa: 19. maj 2012
FON, Jakob
5. avgust 1852 - 9. oktober 1917
Jakob Fon je po končani gimnaziji vstopil v goriško semenišče ter bil posvečen v duhovnika 26. avgusta leta 1877. Najprej je dve l...
Datum vnosa: 19. maj 2012
FON, Josip
26. april 1865 - 26. december 1925
Josip Fon je po končani gimnaziji v Gorici odšel na Dunaj, kjer se je posvetil študiju prava. Leta 1891 je dokončal študij ter se ...
Datum vnosa: 17. maj 2012
FON , Josip (1879-1956)
14. marec 1879 - 29. november 1956
Gimnazijo in študij bogoslovja je opravil v Gorici, kjer je bil leta 1903 posvečen v duhovnika.  Kot kaplan je potem eno leto služ...
Datum vnosa: 28. julij 2012
FORAMITI, Andrej
18. stoletje - 18. stoletje
Andrej Foramiti, doktor svetega pisma in prava je bil leta 1737 s strani čedadskega kapitelja imenovan za arhidiakona v Tolminu. T...
Datum vnosa: 17. maj 2012
FORTUNAT, Franc
11. november 1907 - natančen datum smrti neznan
Po končani osnovni šoli je Franc Fortunat odšel na tolminsko učiteljišče, kjer pa je bil v tretjem letniku izključen, ker je demon...
Datum vnosa: 19. maj 2012
FRANKO, Alojzij
10. marec 1863 - 30. april 1921
Po končani gimnaziji v Gorici je Alojzij Franko odšel študirati pravo na dunajsko univerzo, kjer je leta 1885 postal doktor prava....
Datum vnosa: 19. maj 2012
GABERŠČIK, Oskar Viljem
25. junij 1862 - 9. marec 1918
Oskar Viljem Gabrščik je bil od leta 1895 do smrti  tolminski župan. V Tolminu je zgradil prvo hidroelektrarno, ki je delovala še ...
Datum vnosa: 12. maj 2012
GABRŠČEK, Fran
28. september 1880 - 16. september 1960
Bil je brat Andreja Gabrščka. Po gimnaziji in študiju prava je leta 1905 opravil 3. državni izpit iz pravosodja. Prakso je opravlj...
Datum vnosa: 30. julij 2012
GABRŠČEK, Jožef (Josip)
1. marec 1898 - marec 1948
Izvira iz skromne in zavedne tolminske družine. Njegov oče Ivan (Gaberščik) iz Volarij 10 pri Tolminu se je bil priženil k Mariji,...
Datum vnosa: 15. maj 2012
GASPARIS, Jožef
13. marec 1734 - 6. september 1791
Gimnazijo je obiskoval v Gorici, nato pa je v Gradcu končal filozofski trienij. 18. oktobra 1753 je vstopil v jezuitski red. Po op...
Datum vnosa: 17. marec 2012
GAŠPER IZ TOLMINA, Caspar da Tulmino
15. stoletje - 16. stoletje
Gašper iz Tolmina (Caspar da Tolmino) je bil poznogotski stavbenik. Natančnejših podatkov o kraju in času rojstva ter smrti ni, zg...
Datum vnosa: 16. maj 2012
GOLJA, Andrej
druga polovica 17. stoletja - 21. april 1714
Andrej Golja je bil eden od voditeljev velikega tolminskega kmečkega punta leta 1713. V knjigi Štefan Golja in njegovi je pisatelj...
Datum vnosa: 12. maj 2012
GOLJA, Simon
Okrog leta 1620 - 18. november 1711
V treh zakonih se je Simonu Golji rodilo trinajst otrok, med njimi tudi Štefan Golja, duhovnik, ter Andrej Golja, ki je bil vodja ...
Datum vnosa: 14. maj 2012
GOLJA, Štefan
26. december 1689 - 18. marec 1764
Leta 1713 je bil Štefan Golja posvečen v mašnika, kmalu za tem pa je začel službovati kot župnik na Kneži. Ker je bilo župnikovo s...
Datum vnosa: 15. maj 2012
GOLOB, Franc
18. september 1910 - 14. september 2002
Franc Golob je dokončal osnovno šolo na Grahovem ter dvoletno kmetijsko šolo v Pazinu. Že kot dijak se je udeleževal zborov o naro...
Datum vnosa: 21. maj 2012
GOLOB STARE, Franja
8. marec 1908 - 13. januar 1984
Družina Franje Golob (poročena Stare) iz Podmelca se je leta 1918 odselila in se za stalno naselila v Ljubljani. Franja Golob se j...
Datum vnosa: 16. maj 2012
GREGORČIČ, Anton
2. januar 1852 - 7. marec 1925
Na klasični nemški gimnaziji v Gorici je maturiral z odliko, za tem pa vstopil v bogoslovje ter bil leta 1875 posvečen v duhovnika...
Datum vnosa: 19. marec 2012
GREGORČIČ, Simon
15. oktober 1844 - 24. november 1906
  Šolanje je začel v ljudski šoli na Libušnjem pri vikarju Antonu Gregorčiču, ki je spoznal dečkovo nadarjenost in pregovoril njeg...
Datum vnosa: 9. april 2012
GREGORČIČ, Simon
10. september 1856 - 2. oktober 1917
Simon Gregorčič je poleg pravega imena kasneje uporabljal tudi različne psevdonime in šifre. Predstavljal se je kot Simon Pomolov,...
Datum vnosa: 16. april 2012
GRUNTAR, Josip
20. januar 1901 - 20. stoletje
Po končani osnovni šoli je v Ljubljani opravil eno leto pripravnice, štiri razrede realke in privatno Mahrovo srednjo trgovsko šol...
Datum vnosa: 25. marec 2012
HAUS, Anton
13. junij 1851 - 8. februar 1917
Po smrti očeta leta 1859 je družina Antona Hausa živela v hudem pomankanju. K sreči so mu šolanje omogočili premožni sorodniki z D...
Datum vnosa: 16. maj 2012
HUBER, Edvard Marius
8. december 1880 - 1963
Edvard Marius Huber je bil potomec premožne in ugledne tirolsko-koroške rodbine. Njegov praded Domitian, ki je bil lastnik gradu i...
Datum vnosa: 11. oktober 2017
HUDALES, Oskar
18. avgust 1905 - 16. december 1968
Med prvo svetovno vojno se je družina Hudales iz doline Soče, kjer je bil Oskarjev oče v državni službi kot poveljnik carinikov, p...
Datum vnosa: 22. april 2012
HUDALES, Zoran
16. november 1907 - 13. julij 1982
Družina Hudales se je med prvo svetovno vojno iz doline Soče, kjer je bil Zoranov oče v državni službi kot poveljnik carinikov, pr...
Datum vnosa: 22. april 2012
IVANČIČ, Ivan
10. april 1913 - 15. december 1941
Ivančič se je začel po osnovnošolski izobrazbi delati kot tekstilni delavec in se pridružil protifašistično usmerjenim mladim, ki ...
Datum vnosa: 8. maj 2012
JANEŽ, Ferdinand
29. maj 1886 - 23. maj 1962
Po končani gimnaziji v Gorici je Janež Ferdinand nadaljeval šolanje na vojaški kadetnici v Freiskirchnu pri Dunaju. Vsa leta je bi...
Datum vnosa: 11. maj 2012
JELINČIČ, Zorko
5. marec 1900 - 13. julij 1965
Po osnovnih šolah v Logu pod Mangartom in Podmelcu (na Ilovici) ter maturi na realki v Idriji je začel s študijem na Filozofski fa...
Datum vnosa: 27. marec 2012
JERMOL, Ivan
14. avgust 1932 - 28. julij 2003
V Tolminu je zaključil osnovno šolo v italijanskem učnem jeziku in slovensko nižjo gimnazijo. Leta 1952 je dokončal srednjo šolo v...
Datum vnosa: 17. maj 2012
KAVČIČ (VODAINE), Vladimir (Jean)
6. julij 1921 - 8. avgust 2006
Vladimir Kavčič, v zasebnem življenju tudi Ferdo Kavčič, je bil francoski pesnik slovenskega rodu z nadimkom Jean Vodaine. Ko je b...
Datum vnosa: 14. maj 2012
KAVS, Franc
13. november 1913 - 17. november 1970
Po zaključeni dvoletni trgovski šoli v Trstu se je vrnil na rodno Bovško in bil aktiven v protifašističnem gibanju, predvsem pri o...
Datum vnosa: 10. maj 2012
KEMPERLE, Leopold
15. oktober 1886 - 14. junij 1950
Bil je sin premožnejše družine. Po opravljeni gimnaziji, ki jo je obiskoval v Gorici, je odšel študirat pravo na Dunaj, kjer je si...
Datum vnosa: 31. maj 2012
KEMPERLE, Štefan
okoli 1729 - 23. oktober 1789
Na jezuitskem kolegiju v Gorici je obiskoval srednjo šolo, na goriškem liceju pa opravil najprej dveletni študij moralne teologije...
Datum vnosa: 31. maj 2012
KENDA, Ivan
24. junij 1877 - 19. oktober 1937
Po trgovski šoli, (viri navajajo tako Beljak kot Ljubljano) je svojo strmo vzpenjajočo se kariero na področju gostinstva začel v L...
Datum vnosa: 3. april 2012
KENDA, Josip
11. marec 1859 - 17. februar 1929
Po zaključeni maturi na učiteljišču v Kopru je od leta 1882 naprej poučeval v Tolminu in mnogih okoliških vaseh: v Otaležu, v cerk...
Datum vnosa: 1. junij 2012
KENDA, Lucija
9. december 1901 - 30. september 1943
Osnovno šolo je obiskovala v domačem kraju in v Rutu, nadaljnega šolanja pa kljub želji zaradi revščine ni mogla nadaljevati; zado...
Datum vnosa: 1. junij 2012
KENDA, Marija
15. avgust 1898 - 11. april 1984
Leta 1919 se je poročila z Matijem Kendo, oglarjem iz Zadlaz - Čadrga. Imela sta 12 otrok. Svoj zaslužek je družini prispevala s p...
Datum vnosa: 15. maj 2012
KLAVORA, Ado
18. december 1903 - 17. maj 1980
Prvo svetovno vojno je preživel s starši kot begunec Kranjski Gori. Po vojni in priključitvi zahodnega slovenskega ozemlja Italiji...
Datum vnosa: 12. maj 2012
KLAVORA, Franjo
10. januar 1899 - 22. marec 1990
Po osnovni šoli v Bovcu, ki jo je končal v Ljubljani, se je vpisal na učiteljišče v Gorici, maturiral pa na ljubljanskem učiteljiš...
Datum vnosa: 12. maj 2012
KLAVORA, Hinko (Henrik)
27. september 1878 - 17. september 1969
Po osnovni šoli v Beljaku in nižji realni gimnaziji v Gorici je obiskoval učiteljišče v Kopru, kjer je leta 1898 maturiral. Kot uč...
Datum vnosa: 10. april 2012
KLEMENČIČ, Vladislav
13. april 1898 - 22. november 1969
Pred začetkom prve svetovne vojne je obiskoval moško učiteljišče v Gorici, med vojno pa zaposlovalne tečaje, prav tako v Gorici. L...
Datum vnosa: 17. maj 2012
KOBAL, Gregor
proti koncu 17. stoletja - 20.04. 1714
Gregor Kobal (v sodnih zapisih Cobau, po domače Kocaj) je bil eden izmed enajstih voditeljev tolminskega kmečkega punta leta 1713....
Datum vnosa: 4. junij 2012
KOCH, Vladimir
15. julij 1912 - 27. maj 1987
Koch je imel kot sin učitelja raznotere kraje šolanja: osnovne šole je obiskovaI v Trebnjem, Železni Kapli in v Lokah pri Taboru, ...
Datum vnosa: 17. april 2012
KOGEJ, Rudi
16. april 1899 - 25. januar 1968
Bil je sin rudarske družine. Po osnovni šoli se je vpisal na realko v Idriji, vendar je šolanje prekinil, ker je šel v vojsko. Po ...
Datum vnosa: 2. junij 2012
KOMAC, Andrej
6. junij 1853 - 10. december 1908
Andrej Komac, po domače Mota, je bil med številnimi obiskovalci gora nad Trento na prelomu 19. v 20. stoletje poznan kot izjemen g...
Datum vnosa: 2. april 2012
KOMAC, Maks
12. november 1907 - 13. julij 2004
Ko je leta 1930 končal učiteljišče v Tolminu, se je Maks Komac preselil v Gorico, kjer si je ustvaril družino in nastopil mesto pr...
Datum vnosa: 5. april 2012
KOMAC (KOMATZ), Jože
15. september 1862 - 22. maj 1939
V času klasičnih gorskih vodnikov so planinci pripisovali Jožetu Komacu - po domače Pavru (Pauru) iz Trente - prvo mesto med vodni...
Datum vnosa: 3. april 2012
KOS, Ivan
9. december 1849 - 30. avgust 1931
Po zaključeni gimnaziji v Gorici leta 1872 je dve leti služil vojaščino, nato je do leta 1877 študiral klasično filozofijo, najpre...
Datum vnosa: 4. junij 2012
KOS, Simon
28. oktober 1911 - 15. december 1941
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, zadnji dve leti v italijanskem jeziku. Veliko je bral in tako že pri šestnajstih postal...
Datum vnosa: 4. junij 2012
KOS, Viktor
4. september 1899 - 22. julij 1987
Maturiral je v Gorici leta 1920. Na željo staršev se je vpisal na bogoslovje v Gorici in bil tam leta 1923 posvečen v duhovnika. P...
Datum vnosa: 4. junij 2012
KOSMAČ, Ciril
28. september 1910 - 28. januar 1980
Odraščal je na domačiji v Bukovici na Slapu ob Idrijci. Osnovno šolo je končal v domači vasi, nato pa je šolanje nadaljeval v Gori...
Datum vnosa: 3. april 2012
KOVAČIČ, Alojz
14. maj 1902 - sredina marca 1943
Ko je v Sv. Luciji (na današnjem Mostu na Soči) končal osnovno šolo, se je izučil za kovača. Delo je najprej opravljal doma. Že ze...
Datum vnosa: 15. maj 2012
KOVAČIČ, Ignacij
9. maj 1839 - 20. maj 1914
Kovačič je bil novembra 1876 prvič izovljen v goriški deželni zbor kot predstavnik slovenskih posestnikov, nato ponovno leta 1883 ...
Datum vnosa: 21. maj 2012
KOZLER (KOSLER), Peter
16. februar 1824 - 16. april 1879
Izvirajoč z večinsko nemško govorečega ozemlja Kočevarjev na jezikovnem otoku okoli Kočevja je Kozler postal eden vidnejših borcev...
Datum vnosa: 30. julij 2012
KRAGELJ, Andrej
4. november 1853 - 1. december 1901
Po osnovnem šolanju v domačem kraju je v Gorici zaključil gimnazijo ter nadaljeval s študijem v Gradcu in na Dunaju, kjer je zaklj...
Datum vnosa: 30. julij 2012
KRAGELJ, Jožko
4. februar 1919 - 27. november 2010
Po osnovnem šolanju na Mostu na Soči se je izobraževal goriški gimnaziji ter nadaljeval s študijem na goriškem bogoslovju. V Goric...
Datum vnosa: 30. julij 2012
KRAGELJ (KRAGLJ), Jožef
27. februar 1845 - 16. avgust 1917
Po zaključku goriške gimnazije je šolanje nadaljeval na tamkajšnji teologiji in študij zaključil leta 1868. Kot kaplan je službova...
Datum vnosa: 30. julij 2012
KRAGULJ (KRAGELJ, KRAGL, CRAGL), Lovrenc (Lovre)
17. stoletje - 20. april 1714
O domnevnem izvoru Kragulja z Modrejc je pisal Ivan Pregelj. Iz virov je nedvomno znano le, da je bil Kragulj eden izmed voditelje...
Datum vnosa: 31. julij 2012
KRAVANJA, Anton
6. december 1889 - 19. junij 1953
Anton Kravanja (po domače Kopiščar) je eden znanih trentarskih gorskih vodnikov klasične dobe (na prelomu iz 19. v 20. stoletje), ...
Datum vnosa: 4. april 2012
KRAVANJA, Ferdo
10. avgust 1912 - 10. oktober 1944
Po smrti očeta je Ferdo Kravanja že kot otrok prevzel delno skrb za domačo kmetijo (po domače pri Skalarju), po osnovni šoli pa se...
Datum vnosa: 5. april 2012
KRAVANJA, Matija
24. februar 1832 - 13. november 1903
Teologijo je študiral v goriškem bogoslovnem semenišču, kjer je bil leta 1856 posvečen v duhovnika. Z naslednjim letom je bil dolo...
Datum vnosa: 6. april 2012
KUGY, Julius
19. julij 1858 - 5. februar 1944
Oče Pavel je bil koroški trgovec z prvotnim priimkom Kugaj, pozneje Kugi, mati Julija pa je bila najstarejša hči pesnika Jovana Ve...
Datum vnosa: 15. april 2012
KUK, Ivan (Janez)
20. april 1823 - 13. september 1864
Po dokončani gimnaziji in dveh letih študija filozofije je služboval kot uradnik v avstrijski vojni mornarici, najprej v Trstu, na...
Datum vnosa: 31. julij 2012
KUK, Jože
9. julij 1922 - 29. september 1948
Po končani osnovni šoli v Bovcu se je Kuk Jože vpisal na gimnazijo v goriškem malem semenišču. Ko je leta 1942 zaključil šolanje n...
Datum vnosa: 12. april 2012
KURINČIČ, Franc
28. november 1900 - avgusta 1995
Pri štirinajstih letih in po dokončani osnovni šoli in dveletnem nadaljevalnem tečaju so družino Franca Kurinčiča preselili v Breg...
Datum vnosa: 6. april 2012
KUTIN, Anton
19. marec 1878 - 19. december 1959
Mati Antona Kutina je bila Bovčanka. Ker je dobila delo pri bogati družini v Trstu, ga je dala v varstvo svoji sestri v Bovec, kje...
Datum vnosa: 12. april 2012
KUTIN (CUTTIN), Ciril (Cirillo)
21. december 1911 - 27. september 1975
Po vrnitvi iz begunstva na Dunaju oziroma njegovi okolici, kjer je zaradi prve svetovne vojne z družino preživel nekaj let, je po ...
Datum vnosa: 31. julij 2012
LAHARNAR, Anton
13. januar 1909 - ni podatka o datumu smrti
Po gimnaziji v Idriji in Tolminu je maturiral v Vidmu ter šel študirat na ljubljansko pravno fakulteto. Kot dijak je začel z delov...
Datum vnosa: 31. julij 2012
LAHARNAR (LACAINER, LOCHARNAR), Andrej (Andrea)
17. stoletje - 23. april 1714
Ime enega izmed enajstih na smrt obsojenih voditeljev tolminskega kmečkega upora iz leta 1713 se omenja v kroniki goriške družine ...
Datum vnosa: 31. julij 2012
LAPAJNA, Valentin
17. stoletje - 23. april 1714
Bil je eden izmed voditeljev velikega tolminskega punta leta 1713, po vsej verjetnosti med glavnimi. Skupaj z Jakobom Velikonjem j...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
LEBAN, Ivan
16. april 1909 - ni podatka o datumu smrti
Po šolanju v Tolminu je šel delat v trgovino v Gorici k svojemu stricu. Tam je začel s povezovanjem s protifašisti, med drugim z v...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
LEBAN, Karolina (Katarina)
29. april 1868 - 3. maj 1964
Po tolminski osnovni šoli se je izobraževala v Ljubljani ter Gorici, kjer je leta 1887 zaključila učiteljsko maturo. Po kratkem ob...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
LEBAN, Matija
okoli 1750 - okoli 1800
Prvič je omenjen v šolskih dokumentih goriške normalke iz leta 1775. Pred tem je več let vodil zasebno šolo v Gorici. Na goriški n...
Datum vnosa: 12. april 2012
LEBAN, Pavla
26. december 1913 - 21. marec 1993
Po šolanju v domačih krajih se je izučila za šiviljo ter bila ob delu aktivna v kulturnem življenju v vasi, ki je obstajalo tudi v...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
LEBAN, Tone (Anton)
16. november 1905 - ni podatka o datumu smrti
S tolminskimi tigrovci je začel sodelovati leta 1927 ter bil s člani aktivno povezan do aprila 1941. V domači vasi Žabče je tudi o...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
LIKAR, Ivan (Sočan)
9. september 1921 - 12. december 1991
 Rojen v hiši pri Mraku očetu Ivanu in materi Tereziji Pretnar. Mati mu je umrla pri štirih, oče pri štirinajstih letih. Po končan...
Datum vnosa: 28. maj 2013
LOVRENČIČ, Joža
2. marec 1890 - 11. december 1952
Joža Lovrenčič je osnovno šolo obiskoval v domačem kraju, nato pa je maturiral v Gorici in leta 1915 doštudiral slavistiko in lati...
Datum vnosa: 29. april 2012
LUKMAN (poročena MAZZULLO), Marica
5. maj 1919 - 18. maj 2009
Marica Lukman je na Šentviški Gori dokončala pet razredov italijanske osnovne šole, nato pa se je izučila za šiviljo. Leta 1941 se...
Datum vnosa: 27. maj 2012
LUZNIK, Jernej
1. september 1902 - 2. april 1974
Jernej Luznik je v Tolminu končal osnovno šolo, nato pa se je izučil za čevljarja. Ker je veliko bral, je bil zelo razgledan. Bil ...
Datum vnosa: 26. maj 2012
MAJNIK, Andrej
10. november 1893 - 15. november 1975
Andrej Majnik je bil glasbeno nadarjen otrok. Že pri petnajstih letih je igral orgle v cerkvi, nato pa je vodi pevski zbor Bralneg...
Datum vnosa: 26. maj 2012
MAJNIK, Anton
25. april 1905 - 21. november 1943
Po končani osnovni šoli v domačem kraju je šolanje nadaljeval na tolminskem učiteljišču, maturo pa je opravil v Vidmu. Sodeloval j...
Datum vnosa: 6. julij 2012
MAJNIK, Marija
1. april 1909 - datum smrti neznan
Marija Majnik je po končani osnovni šoli v Volčah šolanje nadaljevala na učiteljišču v Tolminu, maturirala pa je v Vidmu. Sodelova...
Datum vnosa: 6. julij 2012
MANFREDA, Andrej
8. november 1908 - 7. julij 1943
Andrej Manfreda je najprej obiskoval ljudsko šolo v Kobaridu, nato pa se je vpisal na idrijsko realko. Po končanem šolskem letu 19...
Datum vnosa: 27. april 2012
MARCINA, Franc
23. september 1907 - 9. marec 1969
Franc Marcina je bil po končani osnovni šoli na Mostu na Soči (takratni Sveti Luciji) zaposlen pri Soških elektrarnah kot skladišč...
Datum vnosa: 5. julij 2012
MARCOLA, Franc
29. avgust 1911 - 15. september 1986
Po smrti očeta je morala mati Franca Marcole sama vzgojiti sedem otrok. Zaradi težkih razmer so morali otroci že zgodaj poiskati d...
Datum vnosa: 6. april 2012
MAŠERA, Fran
13. december 1876 - 18. julij 1969
Franc Mašera je po opravljeni ljudski šoli v Kobaridu, gimnaziji v Gorici ter univerzi na Dunaju postal profesor prirodopisa in fi...
Datum vnosa: 6. april 2012
MAŠERA, Mirko
25. julij 1899 - 24. marec 1976
Mirko Mašera je bil sin zavedne slovenske družine, ki so jo fašisti od leta 1915, ko so internirali njegovega očeta, do osvoboditv...
Datum vnosa: 7. april 2012
MATELIČ, Ivan
18. januar 1887 - 3. marec 1967
Ivan Matelič je v otroštvu bival v Livških ravnah, rojstnem kraju matere. Osnovno šolo je dokončal v Gorici, šolanje pa je nadalje...
Datum vnosa: 6. april 2012
MAZORA, Mirko
15. november 1913 - 29. julij 1983
Po končani osnovni šoli v Breginju je Mirko Mazora nadaljeval šolanje na učiteljišču v Tolminu, kjer pa je bil zaradi spora z ital...
Datum vnosa: 25. marec 2012
MELIHEN, Andrej
18. april 1892 - 27. maj 1918
Andrej Melihen se je rodil očetu Janezu iz Loga Čezsoškega in materi Mariji, rojeni Trebše. Oče se je najprej ukvarjal s krošnjarj...
Datum vnosa: 15. december 2015
MIKLAVIČ, Franc
3. januar 1865 - 15. maj 1941
Kljub temu, da ni imel posebnih šol, se je Franc Miklavič uveljavil kot dober gospodar in delaven človek. Deloval je v kobariški h...
Datum vnosa: 6. april 2012
MIKLAVIČ BAJT, Milka
21. december 1905 - 29. julij 1948
Osnovno šolo je obiskovala v rodni vasi, šolanje pa je nadaljevala na takratnem učiteljišču v Tolminu. Kot mnogo drugih Primorcev ...
Datum vnosa: 20. marec 2012
MIKUŠ, Radivoj Franciscus
30. september 1906 - 4. avgust 1983
 Mikuš je del otroštva preživel v Gorici, po uničenju hiše v času 1. svetovne vojne pa se je z očetom Francem in materjo Ljudmilo ...
Datum vnosa: 27. maj 2013
MIKUŽ, Anton
3. april 1873 - 24. november 1947
Anton Mikuž je po končani osnovni šoli obiskoval koprsko učiteljišče. Glede na seznam maturantov lahko sklepamo, da ni maturiral, ...
Datum vnosa: 25. maj 2012
MIKUŽ, Milan
13. maj 1895 - 2. junij 1976
Milan Mikuž je osnovno šolo obiskoval na Mostu na Soči, nato pa je odšel v Gorico, kjer je leta 1914 maturiral na nemški klasični ...
Datum vnosa: 5. junij 2012
MIRT, Franc
17. november 1860 - 18. januar 1938
Rodil se je očetu Francu, ki je deloval kot organist, in materi Mariji Perinčič. Najprej je obiskoval ljudsko šolo, potem pa je od...
Datum vnosa: 24. oktober 2012
MLEKUŽ, Vekoslav (Alojz)
21. februar 1898 - 9. julij 1974
Osnovno šolo je zaključil v domačem kraju, učiteljišče v Gorici, maturiral pa je v Ljubljani leta 1916. Kot avstrjski vojak je v p...
Datum vnosa: 13. april 2012
MOČNIK, Vlado
9. julij 1910 - 22. september 1984
Vlado Močnik je dokončal trgovsko šolo v Gorici, nato pa je opravil še dva letnika na tržaški visoki komercialni šoli Revoltella. ...
Datum vnosa: 5. junij 2012
MUNIH, Andrej
29. oktober 1875 - 2. julij 1919
Osnovno šolo je opravljal doma in v Ljubljani, bolezen pa mu je onemogočila nadaljnje šolanje na gimnaziji, zato se je izobraževal...
Datum vnosa: 6. julij 2012
MUNIH, Ciril
6. september 1893 - 21. september 1963
Ciril Munih je dokončal klasično gimnazijo v Gorici in bogoslovje v Stični na Dolenjskem. Pri triindvajsetih letih je bil posvečen...
Datum vnosa: 5. julij 2012
MUNIH, Dušan
31. oktober 1924 - 10. januar 1945
Dušan Munih je osnovno šolo obiskoval na Mostu na Soči, kasneje pa bil vpisan na realko v Gorici. Leta 1942 je še kot dijak odšel ...
Datum vnosa: 25. maj 2012
MUNIH, Franc
29. september 1914 - 11. marec 2003
Po končanem šolanju na ljubljanskem učiteljišču in na višji pedagoški šoli v Zagrebu je Franc Munih opravljal vlogo učitelja v več...
Datum vnosa: 4. julij 2012
MUNIH, Martin
datum rojstva neznan - 20. april 1714
Martin Munih naj bi bil eden izmed enajstih vodij velikega tolminskega punta leta 1713. V knjigi Ivana Preglja Tolminci zasledimo,...
Datum vnosa: 23. maj 2012
MUNIH, Zdravko
10. februar 1901 - 3. december 1966
Imel je dva brata, Jožka in Cirila, ter sestri Marijo in Alojzijo. V Ljubljani je dokončal gimnazijo in se vpisal na Univerzo v Pa...
Datum vnosa: 7. junij 2012
MUROVEC, Ivan Nepomuk
12. april 1859 - 31. januar 1917
1878. leta je v Gorici zaključil gimnazijo in se vpisal v semenišče. V duhovnika je bil posvečen leta 1882. Tri leta je deloval v ...
Datum vnosa: 7. junij 2012
MUROVEC, Stanko
13. avgust 1906 - 1. maj 1982
Osnovno šolo je dokončal v domačem kraju, učiteljišče obiskoval v Tolminu, maturiral leta 1927 v Vidmu, dve leti za tem pa opravil...
Datum vnosa: 11. junij 2012
MUZNIK (MUSNIG, MUSSNIG, MUSZNIG, MUŽNIK), Anton
1726 - 22. maj 1803
Natančnejših podatkov o datumu rojstva ter o njegovi rodbini niso znani; predvideva se, da je imel dva brata: Petra, župnika, in T...
Datum vnosa: 21. junij 2012
OBLAK, France
21. marec 1845 - datum in kraj smrti neznana
Maturiral je leta 1866 v Gorici, nato je poučeval kot zasebni domači učitelj v Ljubljani, leta 1868 pa je odšel v Gradec, kjer je ...
Datum vnosa: 12. junij 2012
PAGLIARUZZI, Izidor
21. april 1820 - 25. september 1884
 Oče Josip Pagliaruzzi je bil premožni posestnik. Mati Katerina Sorsini je po rodu izhajala iz Benetk. Po osnovni šoli je odšel na...
Datum vnosa: 19. januar 2014
PAGLIARUZZI, Natalis (Sigismundus, Ignatius)
5. december 1760 - 25/4/1832
Oče Jernej je bil dacar , materi je bilo ime Viktorija. O njegovem študiju ni podatkov. Postal je zdravnik in se preselil v Kranj,...
Datum vnosa: 12. november 2013
PAGLIARUZZI-KRILAN, Josip
26. maj 1859 - 1. marec 1885
Oče je bil Izidor Krilan, mati se je imenovala Marija Kurinčič. V letih 1866 do 1868 je obiskoval domačo šolo v Kobaridu, kjer sta...
Datum vnosa: 12. november 2013
PAVLIČEK, Julijan (Henrik)
28. december 1878 - 12. november 1924
Oče Franc, doma iz Litultovic v Šleziji, je bil žandarmerijski uslužbenec. Mati se je imenovala Marija Ostan. Leta 1900 je zaključ...
Datum vnosa: 24. oktober 2012
PEČENKO, Silvan
4. avgust 1893 - 6. maj 1951
Silvan Pečenko je bil sin uradnika Franca in Matere Helene Kaus. Srednjo šolo je obiskoval in dokončal v Gorici, kjer je bil tudi ...
Datum vnosa: 13. april 2012
PERDIH, Anton
20. december 1939 -
Oče Franc (kmet), mama Marija roj. Božič, sestri Milena in Olga. Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je končal v Tolminu, višjo gimnaz...
Datum vnosa: 9. april 2013
PERPAR, Marija
1. januar 1904 - 5. marec 1990
Oče Ivan (finančni svetnik), mama Marija Kovšca, brat Stanko (zdravnik). Leta 1923 je maturirala na klasični gimnaziji v Ljubljani...
Datum vnosa: 12. junij 2012
PERVANJE, Anton (Tone)
17. januar 1901 - 3. julij 1944
Bil je najstarejši preživeli sin devetih otrok (dva sta umrla v otroštvu) bogate kmečke družine (po domače pri Klakovih) očeta For...
Datum vnosa: 28. junij 2012
PERVANJE, Edvin (Albin)
19. november 1914 - 2. julij 1994
1939. leta se je s pomočjo brata Ignacija zaposlil v Milanu v tovarni radijev Safar. Spetembra leta 1941 je začel sodelovati z OF....
Datum vnosa: 28. junij 2012
PERVANJE, Franc
23. januar 1904 - 12. julij 1971
Preden je leta 1929 maturiral je obiskoval gimnazijo v treh krajih: Ljubljani, Idriji in Mariboru. Po maturi je vpisal študij kemi...
Datum vnosa: 28. junij 2012
PERVANJE, Ignacij (Nace)
8. december 1911 - 14. januar 1987
Med služenjem rednega vojaškega roka v Firencah se je učil zobozdravstva in leta 1935 sprejel delo v vojaškem zobozdravstvenem lab...
Datum vnosa: 28. junij 2012
PERVANJE, Stanko
12. oktober 1909 - 9. maj 1974
Pri šestnajstih letih je odšel v Cerkno, da bi se izučil za mehanika. Po spopadu z italijanskimi orožniki leta 1929 je zbežal v Ju...
Datum vnosa: 28. junij 2012
PODGORNIK, Matija
datum rojstva neznan - 23.04.1714
Matija Podgornik, je bil eden izmed 11-ih vodilnih kmečkih upornikov velikega tolminskega punta leta 1713. Datum njegovega rojstva...
Datum vnosa: 12. junij 2012
PREGELJ, Ivan
27. oktober 1883 - 30. januar 1960
Starši so mu zgodaj umrli, zato je njegovo vzgojo prevzel domači župnik Jože Fabijan, ki ga je poslal na šolanje v Gorico. Po dveh...
Datum vnosa: 9. april 2012
PRIMOŽIČ, Ivan
13. september 1898 - 6. oktober 1971
Ivan Primožič se je rodil očetu Ivanu, po domače Kolarjevemu, in Mariji, rojeni Melihen. Bil je najstarejši od petih otrok. Oče, k...
Datum vnosa: 29. november 2016
RAZTRESEN, Stane
12. april 1913 - 10. maj 1999
Osnovno šolo je najprej obiskoval v Ajdovščini, zaključil pa v Ljubljani. Tam je opravil tudi gimnazijo, nakar je na Glasbeni mati...
Datum vnosa: 14. junij 2012
REJC, Feliks
20. november 1908 - 03.01.1979
Osnovno šolo je zaključil v Podmelcu in se že kmalu povezal z ilegalno organizacijo TIGR: ko je bil v letih 1927-28 vajenec pri Ko...
Datum vnosa: 15. junij 2012
REJEC, Albert (Berti)
6. april 1899 - 27. oktober 1976
Bil je starejši brat Maksa Rejca. Osnovno šolo je obiskoval v Tolminu, v Gorici pa klasično gimnazijo do prve svetovne vojne, zara...
Datum vnosa: 18. junij 2012
REJEC, Emil
6. julij 1932 - 4. oktober 1991
Bil je sin gostilničarja in kmeta Valentina ter gospodinje Katarine Kos. Osnovno šolo je zaključil v domačem kraju, gimnazijo v No...
Datum vnosa: 13. junij 2012
REJEC, Maksimilijan (Maks)
11. oktober 1907 - maj ali julij 1943
Oče Ivan je bil po rodu s Kneže, mati Marija Rejec pa z Grahovega ob Bači. Skrajšano so ga klicali Maks. Osnovno šolo je opravljal...
Datum vnosa: 18. junij 2012
RIJAVEC, Mirko
21. december 1910 - 14. marec 1987
Osnovno šolo je opravljal v Logu pod Mangrtom in v Bovcu, nato je obiskoval gimnazijo v Idriji, kasneje se je vpisal na italijansk...
Datum vnosa: 14. april 2012
RIJAVEC, Štefan
26. december 1908 - december 1941
Osnovno šolo je dokončal na Šentviški Gori, poučeval ga je pisatelj Ciril Drekonja. V organizaciji TIGR je sodeloval od leta 1931,...
Datum vnosa: 15. junij 2012
RUPNIK, Franc
23. november 1924 - 20. julij 2004
 Rojen očetu Jožefu in materi Mariji Zagoda. Štiri razrede italijanske osnovne šole je obiskoval v rodni vasi, nato pa šolanje nad...
Datum vnosa: 19. maj 2013
RUTAR, Anton
29. maj 1886 - 3.8.1983
Oče Ivan je bil kmet, mati se je imenovala Marija Kanalec. Osnovno šolo je obiskoval v Drežnici, gimnazijo in bogoslovje pa v Gori...
Datum vnosa: 19. januar 2014
RUTAR, Anton
11. junij 1826 - 25. marec 1875
Anton Rutar je z odliko končal gimnazijo v Gorici, nato pa je, tudi v Gorici, študiral bogoslovje. Leta 1849 je bil posvečen. Najp...
Datum vnosa: 7. julij 2012
RUTAR, Anton (Tone)
29. november 1901 - 13.12.1996
Izhajal je iz družine z enajstimi otroki. Še zelo mlad je bil med prvo svetovno vojno primoran opazovati grozote, ki jih je prinaš...
Datum vnosa: 19. junij 2012
RUTAR, Franc
15. februar 1905 - 18. junij 2004
Franc Rutar je po končani osnovni šoli najprej obiskoval gimnazijo v Ljubljani, nato pa idrijsko realko. Univerzitetni študij je k...
Datum vnosa: 9. julij 2012
RUTAR, Ivan
9. september 1930 -
Ivan Rutar se je rodil v veliki in revni poljubinjski družini očetu Ivanu, Čemanču, in materi Mariji. V rodnem kraju je obiskoval ...
Datum vnosa: 7. september 2015
RUTAR, Jakob
16. maj 1900 - 22. junij 1972
Osnovno šolo je končal v Čadrgu, nato pa se je na mlekarskih tečajih v Tolminu in Škofji Loki izučil za mlekarja. Bil je zelo razg...
Datum vnosa: 10. julij 2012
RUTAR, Ludvik
21. avgust 1905 - 1. oktober 1986
Med leti 1920 in 1924 je obiskoval slovensko učiteljišče v Tolminu, učiteljsko maturo pa je opravil v Vidmu. Najprej je učil v Lep...
Datum vnosa: 10. julij 2012
RUTAR, Matija (pravnik)
24. januar 1865 - 12. februar 1941
Leta 1877 je maturiral na goriški gimnaziji, nato pa je študiral pravo. Zaposlil se je v sodni službi ter bil sodnik v Podgradu. D...
Datum vnosa: 9. julij 2012
RUTAR, Matija (tigrovec)
1. november 1905 - 25. marec 1971
Kot zaveden Slovenec se je Matija Rutar po ukinitvi slovenskih šol in prosvetnih društev zavezal boju proti fašizmu. Že pri enaind...
Datum vnosa: 9. julij 2012
RUTAR (RUTTAR, RUTTER), Tomaž
10. december 1807 - 29. marec 1877
Tomaž Rutar je osnovno šolo obiskoval v Tolminu, v Gorici pa je zaključil bogoslovje. Posvečen je bil 21. septembra 1834 v Gorici....
Datum vnosa: 15. julij 2012
SEDEJ, Alojz
24. julij 1892 - 6.3.1960
Oče Ferdinand je bil carinski uradnik, mati Marija Berlot pa gospodinja. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Gorici, kjer je ...
Datum vnosa: 12. november 2013
SELJAK, Tomaž ml.
22. november 1878 - 4. februar 1964
Tomaž Seljak ml. je bil sin Tomaža Seljaka st., prav tako podobarja. Slikarske obrti se je Seljak ml. učil pri bratu Francu. Delav...
Datum vnosa: 7. julij 2012
SELJAK, Tomaž st.
13. december 1839 - 18. februar 1884
V zakonu z Marijo Mavri iz Oblok se mu je rodil sin Tomaž, ki je kasneje tudi postal podobar. O Tomažu Seljaku st. vemo, da je v Č...
Datum vnosa: 7. julij 2012
SIVEC, Franc
28. oktober 1861 - 13. februar 1944
Oče je bil Andrej, mati pa se je imenovala Lucija. Mati je bila daljna sorodnica Simona Gregorčiča. Po končanem učiteljišču je naj...
Datum vnosa: 16. september 2013
SIVEC, Franc
18. november 1919 - 7. oktober 2009
Oče Ivan je bil kmet, mati se je imenovala Apolonija Kavčič. Osnovno šolo je obiskoval v vasi Smast, nato pa mlekarsko šolo v Tolm...
Datum vnosa: 19. januar 2014
SIVEC, Franc
21. januar 1890 - 9. oktober 1958
Oče Tomaž je bil kmet, mati Ana Rutar pa gospodinja. Po osnovni šoli se je vpisal v nižjo gimnazijo v Gorici, nato pa je nadaljeva...
Datum vnosa: 6. februar 2015
SKOČIR, Stanko
3. maj 1903 - 9. februar 1987
Oče Franc je bil trgovec, gostilničar in kmet. Mati se je imenovala Marija. Starše je izgubil že kot otrok, zato je skrb zanj prev...
Datum vnosa: 19. januar 2014
SKOČIR, Terezina
4. oktober 1905 - 13. oktober 1995
Terezina Skočir je osnovno šolo obiskovala v Tolminu, a je morala redno šolanje prekiniti že v tretjem razredu zaradi soške fronte...
Datum vnosa: 15. julij 2012
SKRINJAR ( roj. Manfreda), Marija
10. december 1857 - 25. december 1931
Očel Andrej je bil kmet. 8. marca 1879 je padel v Bosni. Mati se je imenovala Terezija Tarman. Dvorazredno osnovno šolo je končala...
Datum vnosa: 15. september 2013
SMREKAR, Andrej
29. november 1868 - 9. september 1913
Andrej Smrekar je osnovno šolo obiskoval v Podmelcu in Tolminu, gimnazijo pa v Gorici. Leta 1891 je odšel v Ameriko, kjer je študi...
Datum vnosa: 10. julij 2012
SMREKAR, Venčeslav
19. september 1875 - datum smrti neznan
Venčeslav Smrekar je najprej delal v pisarni geometra Ivana Lapanje v Kobaridu. Med leti 1902 in 1904 je bil zaposlen pri zemljeme...
Datum vnosa: 9. julij 2012
SORTSCH, Edvard
18. september 1815 - 30. avgust 1871
S 13. letom se je preselil iz Bovca v Trst. Kasneje se je tu ukvarjal z vodenjem trgovine z železnino. Leta 1845 se je poročil s C...
Datum vnosa: 14. april 2012
SPOLLAD, Krištof
8. maj 1777 - 11. april 1858
Oče se je imenoval Ivan, mati pa Lucija. 13. novembra 1805 je bil posvečen v duhovnika. Kot kaplan je nato 18 let služboval v Mavh...
Datum vnosa: 19. januar 2014
STERGULC, Martin
okoli 1752 - po letu 1815
Srednjo šolo je obiskoval in zaključil v Leobnu (osrednji Avstriji), nato je v Gorici študiral filozofijo in teologijo, kjer je bi...
Datum vnosa: 14. april 2012
STRES, Anton
30. julij 1871 - 10. avgust 1912
Anton Stres je leta 1980 zaključil šolanje na učiteljišču v Kopru. Kot učitelj je najprej delal v Kobaridu in Sedlu, nazadnje pa s...
Datum vnosa: 11. januar 2013
STRES, Fran
8. september 1884 - 15. januar 1955
 Oče Ferdinand je bil železničarski preddelavec, mati Marija Uršič, doma iz Mlinskega, pa gospodinja. Po končani osnovni šoli v Ko...
Datum vnosa: 19. januar 2014
STRES, Ivan Nep.
4. maj 1847 - 23. julij 1876
Oče Andrej je bil posestnik. Mati se je imenovala Marija Sovdat. Bil je prvi bratranec Katarine Stres iz Sužida (mati Srečka Kosov...
Datum vnosa: 19. januar 2014
SUSTIČ, Josip
21. januar 1889 - 4. junij 1974
Po končani osnovni šoli v Biljah ter klasični gimnaziji v Gorici je Josip Sustič obiskoval Višjo sadjarsko-vinogradniško šolo v Kl...
Datum vnosa: 10. julij 2012
ŠARF, Luka
okoli 1670 - okoli 1740
 Domneva se, da je tesno sodeloval s kobariškim rezbarjem Jernejem Vrtavom. Polihromiral oz. pozlatil je precej njegovih oltarjev,...
Datum vnosa: 16. april 2012
ŠAVLI, Alojz
20. maj 1907 - 4. april 1984
Vse do svojega pobega v Jugoslavijo leta 1937 je Alojz Šavli delal v očetovi opekarni v Ušniku pri Volčah. Že pri dvajsetih letih ...
Datum vnosa: 13. julij 2012
ŠAVLI, Andrej
18. november 1905 - 15. november 1990
Pri treh letih se je z družino preselil v Ušnik, saj je njegov oče tam kupil opekarno. Osnovno šolo je obiskoval na Selih, a je mo...
Datum vnosa: 15. julij 2012
ŠAVLI, Franc
31. marec 1903 - 18. marec 1943
Osnovno šolo je zapustil, ker je moral iti za pastirja v planino Polog. Izučil se je za čevljarja. Po koncu prve svetovne vojne se...
Datum vnosa: 24. julij 2012
ŠAVLI, Ivan
6. maj 1907 - 13. februar 1976
Po dveh razredih osnovne šole so Šavlija zaradi bližine bojišč prve svetovne vojne prepeljali na Hrvaško, nato pa v begunsko tabor...
Datum vnosa: 25. julij 2012
ŠAVLI, Jožko
22. marec 1943 - 11. marec 2011
Po končani osnovni šoli in nižji gimnaziji v Tolminu se je odpravil v Ajdovščino, kjer je obiskoval ekonomsko srednjo šolo. Univer...
Datum vnosa: 26. julij 2012
ŠORLI, Ivan
22. maj 1853 - 19. november 1932
Kot odličnjak se je po končani gimnaziji v Gorici odpravil na Dunaj, kjer je leta 1879 doštudiral pravo. Udeležil se je zasedbe Bo...
Datum vnosa: 23. julij 2012
ŠORLI, Ivo
19. april 1877 - 17. november 1958
Osnovno šolo je obiskoval v Podmelcu, nato pa se je pri bratu Ivanu učil za ključavničarja. Njegova teta Nanca je vztrajala, da mo...
Datum vnosa: 27. julij 2012
ŠORLI, Jožef
28. februar 1901 - november 1944
Jožef Šorli se je že zelo mlad učil čevljarstva v Tolminu. Med leti 1918 in 1930 je na Mostu na Soči delal pri čevljarskem mojstru...
Datum vnosa: 25. julij 2012
ŠORLI, Peter
11. oktober 1872 - 14. junij 1923
Peter Šorli je že kot mlad deček pokazal izjemen glasbeni talent in veselje do glasbe. Na harmonij in orgle se je učil igrati pri ...
Datum vnosa: 23. julij 2012
ŠORLI, Peter (duhovnik)
19. januar 1902 - 14. julij 1988
Peter Šorli je osnovno šolo dokončal v domači vasi, nato pa se je odpravil v Gorico, kjer je opravil pripravnico za srednjo šolo i...
Datum vnosa: 30. julij 2012
ŠORLI, Srečko
11. januar 1899 - 10. julij 1982
Že pri sedemnajstih je bil mobiliziran v Gradec, kjer je izdeloval vojaško usnjeno opremo. Leta 1917 so ga zapril, saj je pri nabo...
Datum vnosa: 25. julij 2012
ŠORLI, Tomo (Tomaž)
5. marec 1881 - 20. marec 1923
Po končani osnovni šoli v Podbrdu in gimnaziji v Gorici je študijsko pot nadaljeval na graški in praški univerzi, kjer je študiral...
Datum vnosa: 23. julij 2012
ŠORLI (poročena BRATUŽ), Ljubka
19. februar 1910 - 30. april 1993
Ljubka Šorli je obiskovala osnovno šolo v Tolminu, pa tudi v Jesenicah, kamor so se z družino zatekli med prvo svetovno vojno. Med...
Datum vnosa: 30. julij 2012
ŠTRUKELJ, Alfonz
2. julij 1894 - 15. april 1984
V Tolminu je dokončal osnovno šolo in učiteljsko pripravnico, nato pa je študij nadaljeval v Gorici; doštudiral je na tamkajšnjem ...
Datum vnosa: 24. julij 2012
ŠTRUKELJ, Franc
3. oktober 1897 - 27. november 1974
Franc Štrukelj je osnovno šolo dokončal na Mostu na Soči, gimnazijo pa v Ljubljani. Študiral je na Ljubljanski in Praški univerzi....
Datum vnosa: 23. julij 2012
ŠTURM, Anton
17. september 1908 - 1. oktober 1985
Osnovno šolo je obiskoval v rodni vasi na Livku. V Kamniku, kjer je služboval, se je vpisal v sindikate in bil leta 1939 sprejet v...
Datum vnosa: 17. april 2012
ŠTURM, Rudi
11. februar 1926 - 6. november 1982
  Osnovno šolo je obiskoval v rodnem kraju. Poučeval ga je italijanski učitelj Izidor Bean, ki je opazil Šturmovo nadarjenost za r...
Datum vnosa: 16. avgust 2012
ŠULIN, Miloš
23. julij 1921 - 21. november 2003
 Prve tri razrede italijanske osnovne šole je opravil v Bovcu, nato sta ga starša (Ivan in Jožefa Markič) poslala k stricu Matku, ...
Datum vnosa: 19. maj 2013
TONKLI, Josip
21. maj 1834 - 1. november 1907
 Rodil se je kot tretji od osmih otrok očetu Jožefu, kovaču in premožnemu kmetu in materi Mariji Gašperut. Branja in pisanja se je...
Datum vnosa: 26. avgust 2012
TONKLI, Nikolaj
18. junij 1844 - 15. avgust 1902
 Rodil se je kot zadnji otrok očetu Jožefu, premožnemu kmetu in kovaču ter materi Mariji Gašperut. Ker je bil dober učenec, so ga ...
Datum vnosa: 26. avgust 2012
TONKLI, Štefan
15. december 1908 - 8. avgust 1987
 Štefan Tonkli se je rodil kot deseti otrok očetu Andreju in materi Katarini Češornja. Osnovno šolo je obiskoval v rodnem Breginju...
Datum vnosa: 6. september 2012
TORKAR, Angel
29. april 1900 - datum smrti neznan
Angel Torkar se je kmalu po ukinitvi slovenskih šol pridružil protifašističnemu gibanju. Sodeloval je pri razdeljevanju abecedniko...
Datum vnosa: 26. julij 2012
TORKAR, Anton
14. januar 1922 - 12. marec 1989
Anton Torkar je končal šest razredov italijanske osnovne šole v Hudajužni, nato pa je delal na domači kmetiji do vpoklica v italij...
Datum vnosa: 24. julij 2012
TORKAR, Julij
8. januar 1905 - datum smrti neznan
Ko je končal obiskovati osnovno šolo v Podbrdu, se je odločil, da bo šolanje nadaljeval v Ljubljani. Tam je opravil štiri razrede ...
Datum vnosa: 30. julij 2012
TOŽBAR, Anton - vnuk
29. maj 1905 - 3. februar 1993
Anton Tožbar, vnuk Antona Tožbarja - Medveda, se je v letu 1925 izučil za vrtnarja v Padovi, po tem pa je bil šofer, pomočnik in k...
Datum vnosa: 12. januar 2013
TOŽBAR, Anton mlajši (Špik)
10. november 1874 - 5. september 1952
Bil je sin Antona Tožbarja - Medveda in Ane Kravanja. Po tečaju za gorskega vodnika leta 1906 je postal pooblaščeni gorski vodnik ...
Datum vnosa: 11. januar 2013
TOŽBAR, Anton starejši - Medved (Špik)
3. januar 1835 - 22. december 1891
Rodil se je očetu Antonu, kmetu, in mami Katarini Cuder, gospodinji. Po izročilu naj bi družina Tožbar prišla v Trento s Krasa. Pr...
Datum vnosa: 11. januar 2013
TROBINA, Justina
19. junij 1906 - 19. november 1980
Bila je hči očeta Martina, finančnega inšpektorja, ter matere Helene, gospodinje. Oče je izhajal iz izrazito muzikalne družine iz ...
Datum vnosa: 10. januar 2013
TROBINA, Stanko
16. november 1907 - 8. januar 1986
Stanko Trobina je osnovno šolo obiskoval najprej v Krminu, kasneje pa v Šoštanju, kamor so se z družino zatekli ob začetku prve sv...
Datum vnosa: 31. julij 2012
TUMA, družina Henrika Tume in Marije Gianola
20. januar 1877 - 6. oktober 1928
Podatki o datumu in kraju rojstva ter smrti veljajo za Marijo Gianola, ženo Henrika Tume. Spoznal jo je v Tolminu, kjer je z mater...
Datum vnosa: 3. avgust 2012
TUMA, Henrik
9. julij 1858 - 10. april 1935
Henrik Tuma se je na ljubljanskem učiteljišču izučil za učitelja, svojo prvo službo pa je imel v Postojni (1876-1879). Leta 1880 s...
Datum vnosa: 5. avgust 2012
TUTA, Venčeslav
27. september 1908 - 29. februar 1980
Prvi razred osnovne šole je končal v Tolminu, med leti 1915 in 1917 pa je osnovno šolo obiskoval kot begunec v Cerknem. Šolo je ko...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
URŠIČ, Andrej (Slavko)
17. oktober 1908 - 31 8.1947 (izginil)
 Rojen je bil “pri Jeronovih” v Kobaridu. Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v domačem kraju je šolanje nadaljeval na gim...
Datum vnosa: 13. junij 2012
URŠIČ , Franc (Joško)
4. oktober 1920 - 7. april 1945
 Oče Franc je bil priučen veterinar in kovač, mati Marija Kokole pa gospodinja. Osnovno šolo je končal v Kobaridu. Učenje mu ni de...
Datum vnosa: 25. avgust 2012
URŠIČ, Hinko
30. julij 1911 - 26. september 1994
Ko se je leta 1915 začela vojna, je morala družina Hinka Uršiča zbežati v begunstvo. Najprej so odšli v Breze na Koroško, za tem p...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
URŠIČ , Rudi (Rudolf)
31. december 1906 - 21. junij 1959
Osnovno šolo je obiskoval v rojstnem Kobaridu. Med drugo svetovno vojno je skupaj z očetom Antonom, materjo Amalijo ter brati in s...
Datum vnosa: 25. avgust 2012
VALENTINČIČ, Alojz
26. december 1909 - 6. februar 1986
Alojz Valentinčič je v Volčah obiskoval osnovno šolo, v Tolminu pa italijansko nižjo srednjo šolo in licej. Že kot dijak je bil gl...
Datum vnosa: 2. avgust 2012
VALENTINČIČ, Jožef
16. marec 1915 - 6. avgust 1989
Jožef Valentinčič je bil vzoren učenec. Osnovno šolo je končal v Volčah, italijansko gimnazijo je obiskoval v Tolminu in opravil m...
Datum vnosa: 2. avgust 2012
VIHER, Danilo
4. januar 1912 - 21. avgust 1971
Ko je Danilo Viher končal osnovno šolo, je družina iz Bovca pobegnila pred fašisti v Maribor. Tu je obiskoval gimnazijo, leta 1933...
Datum vnosa: 10. januar 2013
VOGRIČ, Lojze
27. april 1902 - 1. februar 1987
Lojze Vogrič je osnovno šolo obiskoval na Slapu ob Idrijci, gimnazijo v Gorici, svojo študijsko pot pa je nadaljeval v Bologni, kj...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
VOGRIN, Max
20. september 1899 - 11. junij 1985
Oče Anton je bil po rodu Slovenec, železniški nadzornik in trd nemškutar. Max se je šolal na realki v Mariboru in že tedaj je bil ...
Datum vnosa: 17. oktober 2017
VOLARIČ, Andrej (Hrabroslav)
14. november 1863 - 30. september 1895
Osnovno šolo je obiskoval v Kobaridu in v Trstu ter se po pripravljalnici v Kobaridu vpisal na učiteljišče v Koper. Po končanem šo...
Datum vnosa: 20. april 2012
VOLARIČ, Ivan (Feo)
4. september 1948 - 9. avgust 2010
 Rodil se je v kmečki družini kot najmlajši otrok. Osnovno šolo je obiskoval v Kobaridu, kjer je bil kot pionir leta 1961 izbran z...
Datum vnosa: 11. september 2012
WOLF, Janez
26. avgust 1835 - 10. maj 1917
Janez Wolf je bil posvečen v duhovnika 22. avgusta leta 1859. Svojo poklico pot božjega služabnika je začel kot kaplan v Ročinju (...
Datum vnosa: 30. julij 2012
ZIERNFELD, Viktor (Zmago)
20. julij 1883 - 31. oktober 1942
Viktor Zeirnfeld je obiskoval gimnazijo v Gorici, leta 1904 maturiral, nato pa je šolanje nadaljeval na dunajski Visoki šoli za km...
Datum vnosa: 30. julij 2012
ZORNIK, Mirko
14. januar 1921 - 10. avgust 1986
Osnovno šolo je zaključil v domačem kraju, na Trbižu pa se je izučil za kleparja. Bil je član aktivne čezsoške tigrovske skupine. ...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
ZORNIK, Oskar
20. marec 1922 - 19. november 1994
 Rojen očetu Ivanu in materi Frančiški Komac. Po končani osnovni šoli je obiskoval italijansko nižjo gimnazijo v Bovcu in višjo v ...
Datum vnosa: 27. maj 2013
ŽAGAR, Stane
12. februar 1896 - 27. marec 1942
Mati Avgusta Uršič je bila učiteljica, oče Ferdinand pa lesni trgovec. Osnovno šolo je obiskoval v Podgori pri Gorici, gimnazijo i...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
ŽNIDARČIČ, Andrej
2. december 1835 - 31. julij 1913
Po končani osnovni šoli v Renčah in gimnaziji v Gorici, je Andrej Žnidarčič študiral bogoslovje v Gorici; v duhovnika je bil posve...
Datum vnosa: 9. januar 2013
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh