1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
xPrimorci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na primorci.si@gkfb.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
Rezultati iskanja
Število oseb: 85

ABRAM, Filip
19. april 1835 - 1. april 1903
Rodil se je v kmečki družini, gimnazijo je obiskoval v Gorici in Benetkah, univerzitetni študij pa je nadaljeval na Dunaju in v Gr...
Datum vnosa: 5. avgust 2013
BABIČ, Jožef
13. februar 1916 - 10. maj 1996
Jože Babič se je rodil v Povžanah (Materija, občina Hrpelje-Kozina) pri Jurketovih. Njegova mati je bila Jožefa Jehana Fradel (189...
Datum vnosa: 10. november 2016
BALANTIČ, Ana
28. julij 1946 -
Rojena je v rudarski družini. Komaj šestnajstletna je izgubila očeta v tragični nesreči. Po končani osnovni šoli je obiskovala Šiv...
Datum vnosa: 4. julij 2013
BAŠIČ, Ivo
22. oktober 1969 -
Svojo glasbeno pot je začel v Postojni. Po zaključku na nižji glasbeni šoli v Postojni je nadaljeval šolanje na Srednji glasbeni i...
Datum vnosa: 4. september 2013
BERNETIČ , Boris
27. oktober 1944 -
Osnovno šolo je obiskoval v Hrpeljah. Na Učiteljišču v Kopru je kot štipendist Občine Hrpelje-Kozina maturiral z 19-imi leti. V di...
Datum vnosa: 26. september 2014
BIRSA, Iris
9. julij 1956 -
Osnovno šolo je obiskovala v Sežani, šolala se je v Ljubljani, kjer je končala srednjo vzgojiteljsko šolo. Srečno mladost je preži...
Datum vnosa: 12. februar 2015
BUBNIČ, Edvard
1. maj 1884 - 29. november 1959
Osnovno šolo je obiskoval v rojstni vasi, šolanje je nadaljeval na obrtno-trgovski šoli v Trstu. Kasneje se je zaposlil kot uradni...
Datum vnosa: 2. april 2019
CEK, Danijel
19. september 1972 -
Rojen v družini Silvana Ceka in Magde Cek, rojene Boštjančič, v Hrušici (občina Ilirska Bistrica, Brkini). Po osnovni šoli v Podgr...
Datum vnosa: 1. oktober 2014
CEK, Davorin
1. avgust 1919 - čas smrti 2. sv. vojna
Brat Štefana Ceka, duhovnika, iz Hrušice, imenovan tudi Darko. Po končani osnovni šoli v Hrušici se je pridružil bratu Štefanu, ki...
Datum vnosa: 1. oktober 2014
CEK, Štefan
30. januar 1913 - čas smrti 1985
Rodil se je v številčni družini Štefana Ceka in Ane Cek, rojene Nedoh. Starša sta si hišo postavila stran od vasi, tik ob glavni c...
Datum vnosa: 1. oktober 2014
CETIN ČUFAR, Slavka
30. marec 1938 -
Slavka Cetin Čufarse je rodila v številni družini, pri Šimonovih. Njeno otroštvo sega v čas 2. sv. vojne. Po končani osnovni šoli ...
Datum vnosa: 10. julij 2018
ČERNIGOJ, Avgust
24. avgust 1898 - 17. november 1985
Obiskoval je osnovno šolo in meščansko šolo v Trstu (1904-1912), nato pa umetnostno obrtno šolo, oddelek za dekorativno slikarstvo...
Datum vnosa: 3. marec 2013
ČOK, Boris
7. april 1951 -
Po poklicu trgovinski poslovodja; od leta 1973 do upokojitve leta 2012 delal kot vodja v različnih branžnih trgovinah. Od leta 196...
Datum vnosa: 8. januar 2014
Dekleva, Marko Marjan
13. avgust 1943 -
Kmalu po rojstvu so se njegovi starši preselili v Postojno, kjer je obiskoval osnovno šolo in kasneje tudi gimnazijo. Leta 1962 se...
Datum vnosa: 17. februar 2014
DODIČ, Patricija
13. november 1969 -
Otroška leta je preživljala v Obrovu (občina Hrpelje-Kozina). Po končani osnovni in srednji šoli je študirala slovenščino in franc...
Datum vnosa: 18. oktober 2013
FABIANI, Maks
29. april 1865 - 12. avgust 1962
Maks Fabiani se je rodil v Kobdilju pri Štanjelu kot dvanajsti od štirinajstih otrok posestnika Antona Fabianija in tržaške plemki...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
FABJANČIČ, Valter
27. junij 1973 -
Po končani srednji šoli se je leta 1991 zaposlil na Policiji, kjer je opravljal delo policista na policijski postaji Kozina in Pir...
Datum vnosa: 16. junij 2017
FERJANČIČ, Marija
10. maj 1941 -
Rojena na Tolminskem, očetu Melinc Ivanu in mami Neži, rojeni Leban. Hiša, v kateri so prebivali, jim je nato zgorela. Mati, Aleks...
Datum vnosa: 8. julij 2013
GERŽELJ, Slavko
17. maj 1956 -
Slavko Gerželj se je rodil v številni kmečki družini v Materiji, kjer je obiskoval osnovno šolo do četrtega razreda. Leta 1967 se ...
Datum vnosa: 2. julij 2013
GRUDEN, Albert - Blisk
6. november 1923 - 27. avgust 1982
Po osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Šempolaju, se je kot kovinar zaposlil v tržaških ladjedelnicah, kjer je delal do novembra 19...
Datum vnosa: 28. avgust 2013
GRŽELJ, Vladimir
12. februar 1940 -
V domačih krajih je poznan kot "Latko Kusov siz Uogradie". Rojen je v delavski družini. Že kot petletni fantič se je naučil brati....
Datum vnosa: 8. julij 2013
HROBAT-VIRLOGET, Katja
14. december 1976 -
Je znanstvena sodelavka na Univerzi na Primorskem Znanstveno-raziskovalnem središču in docentka na Fakulteti za humanistiko in na ...
Datum vnosa: 8. julij 2013
HUS (HUSU, HUSOVA), Mara
24. november 1900 - 2. januar 1944
Po končanih petih razredih osnovne šole in dveh nadaljevalnih se je Mara preselila v Ljubljano, kjer je delala kot služkinja. Leta...
Datum vnosa: 4. julij 2013
IVANČIČ, Anton
2. november 1901 - 12. maj 1982
V brkinski vasi Javorje se je očetu Antonu Ivančiču in Rozini Križman rodil sin Anton kot tretji otrok od enajstih. Šolo je obisko...
Datum vnosa: 20. februar 2014
IVANOVIČ, Just
25. junij 1935 -
Otroška leta, vse prej kot prijetna, je preživel v rojstni vasi. Po odsluženju vojaškega roka v JLA (1955-1957 v Prokuplju, Srbija...
Datum vnosa: 16. julij 2015
JELINČIČ, Dušan
25. oktober 1953 -
Tržačan, eden najbolj branih slovenskih pisateljev. Diplomiral je na filozofski fakulteti tržaške univerze iz sodobne književnosti...
Datum vnosa: 30. julij 2013
JURCA, Branka
24. maj 1914 - 6. marec 1999
Rojena je bila v času prve svetovne vojne. Že njeno zgodnje otroštvo je bilo zaznamovano z vojno vihro, ki je takrat divjala na na...
Datum vnosa: 8. julij 2013
KASTELIC, Emilija
20. januar 1981 -
V decembru 2016 deluje v Javnem zavodu za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola - Ente pubblico per la promoz...
Datum vnosa: 14. junij 2017
KASTELIC, Simon
1. april 1977 -
Diplomiral je leta 2005 iz slikarstva na temo babilonskega stolpa pri prof. Eugeniu Comenciniju na Accademia di Belle Arti v Benet...
Datum vnosa: 28. oktober 2013
KJUDER, Albin
25. februar 1893 - 12. marec 1967
Po končani osnovni šoli se je vpisal na pripravnico in nemško klasično gimnazijo v Trstu. Po opravljeni maturi leta 1913 je vstopi...
Datum vnosa: 2. julij 2013
KLOBUČAR, Fanči
3. december 1966 -
Končala je pedagoško gimnazijo v Ljubljani ter se vpisala na Pedagoško akademijo, smer Glasbena vzgoja in zborovodstvo. V Trbovlja...
Datum vnosa: 16. julij 2013
KOCJANČIČ, Alojz (Stanislav)
20. maj 1913 - 19. november 1991
Alojz Kocjančič se je rodil kot zadnji izmed osmih otrok materi Ani Škergat in očetu Matiji Kocjančiču. Oče je zaradi želje po zas...
Datum vnosa: 1. julij 2013
KODRIČ, Rudi - Branko
24. julij 1920 - 9. november 2006
Pred začetkom 2. svetovne vojne je bil zaposlen kot kovinarski delavec v tržaški ladjedelnici. Leta 1942 se je pridružil narodnoos...
Datum vnosa: 15. julij 2013
KOSOVEL, Srečko
18. marec 1904 - 27. maj 1926
V družini Antona Kosovela in Katarine Stres je bilo pet otrok: Stano, Tončka, Karmela, Anica ter najmlajši Srečko. Katarina Stres,...
Datum vnosa: 8. julij 2013
KOŠUTA, Miran
6. november 1960 -
V Trstu je obiskoval Klasični licej Franceta Prešerna. Leta 1984 je diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti na Univer...
Datum vnosa: 8. avgust 2013
KRAVANJA (Ita Rina), Ida
7. julij 1907 - 10. maj 1979
Ida Kravanja se je rodila v Divači 7. julija 1907. Oče Jožef Kravanja je bil iz Bovca, mati Marija, rojena Marka, pa iz Loga pod M...
Datum vnosa: 28. avgust 2013
KRAVOS, Marko
16. maj 1943 -
Šolal se je v Trstu, kjer je maturiral na slovenski klasični gimnaziji, nato je študiral slavistiko na Univerzi v Ljubljani in dip...
Datum vnosa: 3. oktober 2013
KURET, Boris
5. februar 1949 -
Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, nato je nadaljeval šolanje na nižji srednji trgovski šoli pri Sv. Ivanu v Trstu. Ker st...
Datum vnosa: 1. oktober 2015
LOGAR MORANO , Teja
22. julij 1963 -
Po končani osnovni šoli Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici je obiskovala Gimnazijo v Postojni. Študirala je na Filozofski fakult...
Datum vnosa: 15. oktober 2019
MAGAJNA, Bogomir
13. januar 1904 - 27. marec 1963
Dr. Bogomir Magajna, pisatelj in zdravnik, se je rodil v kmečki družini očetu Francu ter materi Mariji Ambrožič, ki sta imela četv...
Datum vnosa: 15. julij 2013
MAGAJNA, France
4. marec 1895 - 17. september 1971
Osnovno šolo je obiskoval v Vremskem Britofu, kasneje je tri leta obiskoval kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu. Leta 1913 je e...
Datum vnosa: 17. julij 2013
MAGLICA, Helena
18. maj 1873 - 14. februar 1975
Helena Maglica se je rodila v Jelovicah, v Čičariji, na hrvaški strani. Ko ji je bilo deset let, je ostala brez matere. Ker je bil...
Datum vnosa: 8. maj 2017
MAHKOVIC, Tomaž
30. september 1963 -
Otroštvo je avtor preživel na Vranskem in se v Štorah izučil za kovinostrugarja. Od 2003 do 2012 je bil predsednik literarnega dru...
Datum vnosa: 25. julij 2013
MAHNE, Anton
19. stoletje - 20. stoletje
Razgledan in politično napreden vaščan Tater (Brkini, občina Hrpelje - Kozina), ki je bil prvi organizator v vasi za NOB in prek k...
Datum vnosa: 25. maj 2017
MAHNIČ, Marija
30. marec 1926 - 27. oktober 2016
Marija Mahnič se je rodila v vasi Rjavče v osrčju Brkinov. Dokončala je italijansko osnovno šolo, za nadaljnje šolanje pa ni imela...
Datum vnosa: 13. april 2017
MALEČKAR , Franc
24. december 1956 -
Je edinec, oče Franc, mati Marija, rojena Debeljak - oba delavca in kmeta, ki se koncem 50-ih let prejšnjega stoletja preselita iz...
Datum vnosa: 5. december 2019
MATIČETOV, Milko
10. september 1919 - 5. december 2014
Po končani osnovni šoli se je leta 1929 vpisal na klasično gimnazijo v Koper, kjer je zaključil prvi razred. Leta 1930 se je prepi...
Datum vnosa: 28. junij 2013
MAVRIČ, Sebastijan
19. januar 1975 -
Rojen je bil v družini Cirila Mavriča in Anice Mavrič, rojene Volk, v Hrušici (občina Ilirska Bistrica, Brkini). Po OŠ v Podgradu ...
Datum vnosa: 23. februar 2018
MILIČ, Jolka
5. februar 1926 -
V družini Jožeta (Pepija) Miliča in njegove žene Ivanke Perhavc, poročene Milič, so se rodili trije otroci: prvorojenka Vilemira, ...
Datum vnosa: 20. avgust 2013
NOVAK, Ivan
26. november 1941 -
Avtor živi in ustvarja v Ospu. Pisati je začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 1990 se vključi v skupino, ki je snovala ...
Datum vnosa: 31. julij 2013
PANGERC, Boris
3. avgust 1952 -
Obvezno šolanje je opravil v domačem kraju. Leta 1972 je maturiral na Znanstvenem liceju "France Prešeren" v Trstu, leta 1978 je n...
Datum vnosa: 8. januar 2014
PEČAR, Ivan
21. september 1930 - 20. stoletje
Pri šestih letih je začel obiskovati OŠ v Prešnici pod italijansko okupacijo. Nadaljnje šolanje je bilo onemogočeno zaradi vojnih ...
Datum vnosa: 8. julij 2013
PEČEČNIK ŽNIDARČIČ, Jana
31. avgust 1969 -
Je diplomirana oblikovalka vizualnih komunikacij in predavateljica na Višji strokovni šoli Sežana, smer Oblikovanje materialov in ...
Datum vnosa: 5. september 2013
PEGAN, Leander
28. julij 1939 - 27. april 2017
Oče Leander, pozavnist simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije, ljubljanski pedagog in ustanovitelj treh ljubljanskih pihalni...
Datum vnosa: 23. julij 2013
PERKO , Ivan Andrej
14. februar 1876 - 17. april 1941
Bil je prvi poklicni jamoslovec. Obiskoval je gimnazijo v Trstu. Bil je duša kluba Hades in urednik glasila. Leta 1905 je v breznu...
Datum vnosa: 10. april 2019
PERŠOLJA, Jasna Majda
23. januar 1944 -
Osnovno šolo je obiskovala v Rodiku, nižjo gimanzijo v Hrpeljah, v Kopru pa je končala učiteljišče. Po končanem učiteljišču je nek...
Datum vnosa: 15. julij 2013
PIBERNIK, Jolanda
26. november 1934 -
Jernačeva iz Slop v Brkinih, rojena kmečkim staršem, Mariji Benčič, poročeni Opara in Pavletu, kot drugi od petih otrok. Oče je pa...
Datum vnosa: 20. februar 2014
PIRJEVEC, Andrej
11. september 1980 -
Andrej Pirjevec je že od malih nog v svetu glasbe. Že kot sedemletni deček se je začel učiti klasično kitaro na Glasbeni Matici v ...
Datum vnosa: 12. december 2016
RACE, Boris - Žarko
31. oktober 1961 - 26. april 1995
Rojen je v Hrpeljah. Po izobrazbi je bil gradbeni tehnik, za kar se je usposobil na Tehniški srednji šoli v Ljubljani. Poklic je o...
Datum vnosa: 10. november 2016
RAPOTEC, Franc
7. oktober 1887 - 15. december 1976
"Poštarjev Francelj" iz Kozine (občina Hrpelje-Kozina). Rodil se je materi Alojziji Tence iz Nabrežine in očetu, narodnemu buditel...
Datum vnosa: 15. oktober 2014
RAVNIKAR, Vojteh
4. marec 1943 - 17. september 2010
Diplomiral je na ljubljanski fakulteti za arhitekturo leta 1973. Od leta 1977 do leta 1980 je sodeloval v Skupini KRAS. Bil je čla...
Datum vnosa: 8. avgust 2013
RAZBORŠEK, Maja
1. julij 1959 -
Živi v Sežani, kjer kot knjižničarka službuje v Kosovelovi knjižnici. Pesmi piše, trdi, odkar zna pisati. Resnejše objave v litera...
Datum vnosa: 23. julij 2013
REGENT, Ivan
24. januar 1884 - 26. september 1967
Po končanih štirih razredih osnovne šole je že začel s prvo službo v prodajalni žganja in likerjev v Trstu. Kmalu je na lastnih pl...
Datum vnosa: 26. julij 2013
ROŽE, Srečko
21. junij 1966 -
Rojen je bil staršema Albinu Rožetu iz Krepelj pri Dutovljah in Dragici Katarini Rože (roj. Marc) iz Kobjeglave. Na sprehodu s sta...
Datum vnosa: 29. avgust 2014
RŽEK, Stojan
20. oktober 1961 -
Šolanje je zaključil v Kopru. Že kot srednješolec je aktivno sodeloval pri ustvarjanju družabnega življenja (v dijaškem domu in sr...
Datum vnosa: 5. september 2013
SENEGAČNIK, Mojca
21. april 1971 -
Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo je nadaljevala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljan...
Datum vnosa: 10. julij 2013
SERAŽIN, Jože
17. december 1914 - 8. julij 1984
Rodil se je v skromni kmečki družini, kjer so ga že kot otroka čakala težka kmečka opravila. Osnovno šolo je končal v domači vasi....
Datum vnosa: 2. avgust 2013
SILA, Aleš
24. julij 1976 -
Aleš Sila je otroška leta preživel na Krasu. Osnovno šolo je obiskoval v Divači, gimnazijo v Sežani. Po opravljeni maturi se je vp...
Datum vnosa: 19. avgust 2013
SKRINJAR, Drago
3. marec 1915 - 5. november 1984
Rodil se je materi gospodinji in očetu železničarju. Zaradi očetove službe se je družina večkrat selila, tako, da je osnovno šolo ...
Datum vnosa: 2. avgust 2013
SLUGA-ŠKOF, Ivanka
24. junij 1929 - 3. januar 2014
Rojena je bila kot peti od osmih otrok. Okupator jim je požgal dom in vas, požgali so tudi njen dom. Po vojni se je njena osiromaš...
Datum vnosa: 25. marec 2014
Sturman, Primož
25. april 1980 -
Rodil se je očetu Fabiu Sturmanu, profesorju fizike, in materi Majdi Artač Sturman, profesorici slovenščine in latinščine ter pesn...
Datum vnosa: 25. julij 2014
SVETINA-TERČON, Magdalena
28. julij 1968 -
Magdalena Svetina Terčon se je rodila leta 1968 v Postojni. Po končani osnovni šoli in srednji družboslovni šoli v Sežani je na fi...
Datum vnosa: 2. julij 2013
ŠELJ, Milan
1. april 1960 -
Diplomiral je leta 1985 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer primerjalna književnost in sociologija. Od leta 1992 živi in del...
Datum vnosa: 20. februar 2019
ŠIBELJA, Anton - Stjenka
21. april 1914 - 1. april 1945
Rodil se je očetu Antonu in materi Leopoldi Švara. Osnovno šolo je obiskoval v Komnu. Leta 1929 je odpotoval k sestri v Trst, kjer...
Datum vnosa: 19. junij 2013
ŠTOLFA, Vida
25. november 1903 - 9. september 2000
Rojena je bila v železničarski družini. Izučila se je za učiteljico a je svojo prvo službo dobila na Ministrstvu za trgovino in pr...
Datum vnosa: 7. avgust 2013
ŠVARA, Damjan
3. april 1967 -
Po končani srednji tehniški šoli je nadaljeval s študijem kiparstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1995 je pre...
Datum vnosa: 5. september 2013
TOMAŽIČ HRVATIN , Andreja
18. november 1985 -
Prihaja iz Povžan pri Materiji (občina Hrpelje-Kozina) in je glasbeno pot začela z učenjem klavirja pri Nadji Oblak na Nižji glasb...
Datum vnosa: 9. september 2014
TREBEC, Josip
3. februar 1873 - 11. april 1938
Sežanski mizar, fotograf in slikar je za seboj pustil obsežno zapuščino. Številne fotografije, dopisnice, pisma in predmeti pripov...
Datum vnosa: 28. december 2015
VALENČIČ, Josip
2. julij 1925 - 20. stoletje
8. 3. 1943 je mobiliziran v italijansko vojsko, v 13. Reggimento Fanteria 9 Compagnia Speciale, v delovni bataljon v Aguili (Itali...
Datum vnosa: 13. marec 2017
VARL, Ivan
30. maj 1923 - 30. oktober 1979
Osnovno šolo je obiskal v domačem kraju, realno gimnazijo v Ljubljani. Veliko nagnjenje do slikarstva je kazal že v mladosti. Štud...
Datum vnosa: 12. marec 2013
VIŽINTIN, Marijanca Ajša
7. avgust 1976 -
Marijanca Ajša Vižintin (roj. Marjanca Perc) se je rodila v Brežicah materi Rozaliji Kovačič iz Senovega in očetu Dragu Percu iz S...
Datum vnosa: 25. september 2014
ŽERJAL, Aldo
1. junij 1957 -
Po končani osnovni šoli, ki jo je obiskoval v Pliskovici in Dutovljah, je v Novi Gorici končal poklicno lesno šolo. Zaposlil se je...
Datum vnosa: 17. junij 2013
ŽETKO, Barbara
2. marec 1964 -
Barbara Žetko se je rodila v Trstu v slovenski družini. Oče Edmund (Edi) Žetko (letnik 1927) je bil dolgo let ravnatelj na državni...
Datum vnosa: 3. maj 2019
ŽIŽEK, Jože
13. februar 1930 -
Rodil se je na drugem koncu Slovenije, v Prekmurju. V tistem času je bil v prekmurskih družinah močan patriarhat. Vendar je oče sv...
Datum vnosa: 27. september 2019
ŽVAB, Lovro
9. avgust 1852 - 31. avgust 1888
Bil je četrti otrok Mihaela in Marjane. Leta 1865 so ga zaradi uspehov poslali v gimnazijo v Gorico. Žvab se je čez nekaj let prep...
Datum vnosa: 24. julij 2013
printNatisni seznam
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh