1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
x

     Poklici in dejavnosti

admiral (1)
aforist (1)
agronom (4)
akademik (2)
akademska slikarka (2)
akademski kipar (2)
akademski slikar (23)
aktivist (4)
aktivist NOB (8)
aktivistka (2)
aktivistka NOB (2)
alpinist (9)
alpinistka (1)
amaterska slikarka (1)
amaterski igralec (6)
amaterski režiser (2)
anarhist (1)
andragog (1)
antifašist (4)
antikvar (1)
antologist (1)
antropologinja (1)
apostolski administrator (2)
apostolski protonotar (1)
apostolski vizitator (1)
arheolog (4)
arheologinja (1)
arhidiakon (2)
arhitekt (8)
arhitektka (1)


12345678910...

učitelj

 
BANDELJ, Vincenc (Vinko)
8. januar 1881 - november 1937
Rodil se je očetu Andreju in materi Mariji (Šinigoj). Učiteljsko maturo je opravil leta 1908, dve leti kasneje tudi strokovni izpi...
Datum vnosa: 11. junij 2013
BERCE, Rafael
9. marec 1905 - 7. januar 1945
Rodil se je materi Frančiški Bavcon in očetu Francu, kmetu in dolgoletnemu županu v Dornberku. Po končanem učiteljišču je poučeval...
Datum vnosa: 27. september 2013
BERNETIČ , Boris
27. oktober 1944 -
Osnovno šolo je obiskoval v Hrpeljah. Na Učiteljišču v Kopru je kot štipendist Občine Hrpelje-Kozina maturiral z 19-imi leti. V di...
Datum vnosa: 26. september 2014
BIZJAK, Ivan
17. december 1936 - 30. januar 2018
 Odraščal je v skromnih razmerah, s sestrama Anico in Cvetko so že zgodaj ostali brez obeh staršev. Pri desetih letih je začel del...
Datum vnosa: 15. oktober 2019
BRUTI, Alessandro
2. polovica 16. st. - 1. polovica 17. st.
Izhaja iz koprske plemiške rodbine de Bruti, albanskega rodu. Koprski profesor Giacomo Babuder uvršča Alessandra Brutija med vidne...
Datum vnosa: 6. marec 2016
BUDAL, Andrej
31. oktober 1889 - 7. junij 1972
Rodil se je očetu Josipu in materi Frančiški. Po osnovni šoli v Štandrežu in Gorici je obiskoval klasično gimnazijo v Gorici, pote...
Datum vnosa: 17. avgust 2012
BUNC, Alojz Jožef
27. julij 1857 - 20. julij 1916
Rodil se je očetu Francu, ko je le ta služboval v Kamnjah na Vipavskem. Leta 1877 je po končanem šolanju šel za učitelja v Dolino ...
Datum vnosa: 20. julij 2015
CARLI (ZARLI), Srečko
17. november 1852 - 5. marec 1878
Bil je eden izmed osmih otrok iz drugega zakona očeta Luka Zarlija, mlajši brat duhovnika in pisatelja Alojza Carlija. Mati Marija...
Datum vnosa: 18. april 2012
ČELIGOJ, Vojko
19. julij 1938 -
Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Trnovem pri Ilirski Bistrici. Šolanje je nadaljeval na učiteljišču v Ljubljani, kje...
Datum vnosa: 28. maj 2013
ČERV, Janez Evangelist
28. december 1809 - 15. november 1874
Červa, tretjega otroka premožnega kmeta z najvišje ležeče kmetije na Šentviški planoti, so mladoletnega poslali v šolo v Gorico. P...
Datum vnosa: 14. avgust 2012
ČIBEJ, Edmund
15. marec 1861 - 9. januar 1954
Edmund Čibej se je rodil v Lokavcu pri Slokarjih. Po maturi na koprskem učiteljišču leta 1881 so ga oblasti postavile za učitelja ...
Datum vnosa: 23. januar 2013
ČOPIČ, Venčeslav
9. november 1893 - 8. april 1980
Po končani osnovni šoli v domačem kraju (1899-1907) je odšel na pripravljalno šolo za učiteljišče v Sežani (1907-1908), nato pa na...
Datum vnosa: 20. avgust 2015
CVEK, Leopold
9. oktober 1814 - 2. september 1896
Sodi med skladatelje, učitelje in duhovnike, ki so v 19. st. s svojim ljudsko-prosvetnim delovanjem ustvarili podobo slovenske gla...
Datum vnosa: 24. avgust 2017
FAJGELJ (FEIGEL), Danilo
19. november 1840 - 8. oktober 1908
V rojstnem kraju je obiskoval nemško osnovno šolo, prav tam tudi učiteljsko pripravnico. V letih 1857 do 1862 je poučeval na Dolen...
Datum vnosa: 3. maj 2012
FLANDER, Damijan
7. september 1919 - 10. december 1993
Bil je ustanovitelj in prvi dirigent Plesnega orkestra Idrija, ki je deloval v povojnih desetletjih in bil edini tovrstni sestav n...
Datum vnosa: 18. oktober 2017
GOLJEVŠČEK, Frane
21. januar 1936 -
Frane Goljevšček se je rodil v Ligu na Kalom ob Soči v močni kmečki družini. Italijansko osnovno šolo je najprej obiskoval v domač...
Datum vnosa: 21. marec 2013
GOLMAJER, Urban
21. maj 1820 - 2. julij 1905
Urban Golmajer je bil pomemben slovenski duhovnik, narodni buditelj, učitelj, ustanovitelj vrste gospodarskih društev in eden izme...
Datum vnosa: 13. oktober 2014
GOMBAČ, Frane
26. oktober 1938 -
Očetu Petru, kovaču, in materi Jeleni, Istranki z Mun, se je kot tretji od štirih otrok rodil v Podgradu, med italijansko okupacij...
Datum vnosa: 9. april 2013
GRLJ, Dimitrij
28. marec 1936 -
Mati Dragica (Surina) je bila šivilja in gospodinja, oče pa trgovec pri tovarnarju v lesni industriji. Oba sta bila v tridesetih l...
Datum vnosa: 14. november 2017
JURINČIČ, Edelman
20. januar 1952 -
Edelman Jurinčič se je rodil v kmečko oziroma delavsko družino, očetu Antonu in materi Vitki Bembič. Po končani osnovni šoli, ki j...
Datum vnosa: 28. april 2016
KAROLIN, Drago
5. november 1901 - 9. april 1993
Po končanem študiju v Mariboru in Zagrebu je sprva učiteljeval na Štajerskem in v Zasavju. Po drugi svetovni vojni, kjer jo je kot...
Datum vnosa: 26. julij 2016
KEMPERLE, Štefan
okoli 1729 - 23. oktober 1789
Na jezuitskem kolegiju v Gorici je obiskoval srednjo šolo, na goriškem liceju pa opravil najprej dveletni študij moralne teologije...
Datum vnosa: 31. maj 2012
KENDA, Josip
11. marec 1859 - 17. februar 1929
Po zaključeni maturi na učiteljišču v Kopru je od leta 1882 naprej poučeval v Tolminu in mnogih okoliških vaseh: v Otaležu, v cerk...
Datum vnosa: 1. junij 2012
KLAVORA, Hinko (Henrik)
27. september 1878 - 17. september 1969
Po osnovni šoli v Beljaku in nižji realni gimnaziji v Gorici je obiskoval učiteljišče v Kopru, kjer je leta 1898 maturiral. Kot uč...
Datum vnosa: 10. april 2012
KLEMENČIČ, Vladislav
13. april 1898 - 22. november 1969
Pred začetkom prve svetovne vojne je obiskoval moško učiteljišče v Gorici, med vojno pa zaposlovalne tečaje, prav tako v Gorici. L...
Datum vnosa: 17. maj 2012
KNOBL (KNOBELL), Pavel
24. januar 1765 - 22. oktober 1830
Rodil se je očetu Jožefu, ki je bil kmet, in materi Katarini. Kje se je šolal, ni znano. Kot učitelj, organist in cerkovnik je del...
Datum vnosa: 29. maj 2014
KRALJ, Marjan
13. julij 1949 -
Od otroštva živi v Izoli, ki jo je vzljubil in opazoval, kako se je spreminjala. Po končani osemletki se je vpisal na kovinarsko š...
Datum vnosa: 4. november 2013
KRBAVČIČ, Edvard
11. junij 1933 -
Njegova starša, oče Dušan (Spiridone) in mama Antonija (Antonietta, Nina), sta bila iz Buzeta. Leta 1936 se je družina preselila v...
Datum vnosa: 17. julij 2013
LEBAN, Matija
okoli 1750 - okoli 1800
Prvič je omenjen v šolskih dokumentih goriške normalke iz leta 1775. Pred tem je več let vodil zasebno šolo v Gorici. Na goriški n...
Datum vnosa: 12. april 2012
LOGAR, Srečko
13. december 1909 - 1. marec 1988
Bil je rudarski otrok. Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju, kjer je dokončal tudi tri letnike realke. Po ukinitvi šole s st...
Datum vnosa: 17. julij 2017
LUGNANI, Giuseppe de
18. februar 1793 - 27. junij 1857
Plemiškega rodu, prastric pesnika Paula Valéryja. Po končanem šolanju v Collegiu dei Nobili v Kopru se je odpravil na študij gradb...
Datum vnosa: 18. april 2019
MAJNIK, Anton
25. april 1905 - 21. november 1943
Po končani osnovni šoli v domačem kraju je šolanje nadaljeval na tolminskem učiteljišču, maturo pa je opravil v Vidmu. Sodeloval j...
Datum vnosa: 6. julij 2012
MATELIČ, Ivan
18. januar 1887 - 3. marec 1967
Ivan Matelič je v otroštvu bival v Livških ravnah, rojstnem kraju matere. Osnovno šolo je dokončal v Gorici, šolanje pa je nadalje...
Datum vnosa: 6. april 2012
MAVRIČ, Sebastijan
19. januar 1975 -
Rojen je bil v družini Cirila Mavriča in Anice Mavrič, rojene Volk, v Hrušici (občina Ilirska Bistrica, Brkini). Po OŠ v Podgradu ...
Datum vnosa: 23. februar 2018
MLEKUŽ, Vekoslav (Alojz)
21. februar 1898 - 9. julij 1974
Osnovno šolo je zaključil v domačem kraju, učiteljišče v Gorici, maturiral pa je v Ljubljani leta 1916. Kot avstrjski vojak je v p...
Datum vnosa: 13. april 2012
MUROVEC, Stanko
13. avgust 1906 - 1. maj 1982
Osnovno šolo je dokončal v domačem kraju, učiteljišče obiskoval v Tolminu, maturiral leta 1927 v Vidmu, dve leti za tem pa opravil...
Datum vnosa: 11. junij 2012
OREL, Rihard
28. november 1881 - 11. januar 1966
Rodil se je očetu Josipu in materi Avgusti, imel je brata Vladimirja. Osnovno šolo je obiskoval v Prvačini, del realke v Gorici, n...
Datum vnosa: 29. maj 2014
POHLEN, Jože
19. marec 1926 - 28. oktober 2005
Jože Pohlen se je rodil materi Urši Rihter in očetu Andreju Pohlenu kot najmlajši od šestih otrok. Njegovo estetsko raziskovanje s...
Datum vnosa: 14. marec 2013
PRIBAC, Emil
18. februar 1942 - 12. avgust 1963
Rodil se je v družini malih kmetov, Eme in Ivana Pribca. Osnovno šolo je obiskoval v Padni, Svetem Petru, Piranu in Sečovljah. Let...
Datum vnosa: 15. oktober 2013
RADOJEVIĆ, Gorast
21. maj 1955 -
Rodil se je na Vipavskem materi Viktoriji, slavistki in očetu Vladimirju, oficirju. Gorast je prvi dve leti osnovne šole obiskoval...
Datum vnosa: 15. april 2013
RUTAR, Ivan
9. september 1930 -
Ivan Rutar se je rodil v veliki in revni poljubinjski družini očetu Ivanu, Čemanču, in materi Mariji. V rodnem kraju je obiskoval ...
Datum vnosa: 7. september 2015
SEMA, Antonio
23. november 1888 - 31. december 1945
Rodil se je v revni kmečki družini, ki sta jo starša Martino in Maria, roj. Coslovich, preživljala s trdim delom na manjši kmetiji...
Datum vnosa: 31. december 2017
SIRK, Albert
26. maj 1887 - 13. september 1947
Sirk Albert, slikar, rojen v Sv. Križu pri Trstu kovaču in mehaniku Jožetu iz ribiške družine in Uršuli (r. Magajna), umrl v Celju...
Datum vnosa: 28. december 2013
SIVEC, Franc
21. januar 1890 - 9. oktober 1958
Oče Tomaž je bil kmet, mati Ana Rutar pa gospodinja. Po osnovni šoli se je vpisal v nižjo gimnazijo v Gorici, nato pa je nadaljeva...
Datum vnosa: 6. februar 2015
SIVEC, Franc
28. oktober 1861 - 13. februar 1944
Oče je bil Andrej, mati pa se je imenovala Lucija. Mati je bila daljna sorodnica Simona Gregorčiča. Po končanem učiteljišču je naj...
Datum vnosa: 16. september 2013
SKOČIR, Stanko
3. maj 1903 - 9. februar 1987
Oče Franc je bil trgovec, gostilničar in kmet. Mati se je imenovala Marija. Starše je izgubil že kot otrok, zato je skrb zanj prev...
Datum vnosa: 19. januar 2014
ŠONC, Alojzij
25. november 1872 - 20. junij 1957
Alojzij Šonc, nadučitelj, pevovodja in skladatelj, rojen v Tomaju, brat duhovnika Henrika Šonca in skladatelja Viktorja Šonca. Uči...
Datum vnosa: 17. oktober 2014
STEINBACHER, Koni
1. oktober 1940 -
Koni Steinbacher, animator in režiser animiranih filmov, se je rodil leta 1940 na Pohorju. Diplomiral je na Pedagoški fakulteti v ...
Datum vnosa: 7. februar 2013
STRES, Anton
30. julij 1871 - 10. avgust 1912
Anton Stres je leta 1980 zaključil šolanje na učiteljišču v Kopru. Kot učitelj je najprej delal v Kobaridu in Sedlu, nazadnje pa s...
Datum vnosa: 11. januar 2013
ŠTRUKELJ, Alfonz
2. julij 1894 - 15. april 1984
V Tolminu je dokončal osnovno šolo in učiteljsko pripravnico, nato pa je študij nadaljeval v Gorici; doštudiral je na tamkajšnjem ...
Datum vnosa: 24. julij 2012
TITL, Julij
24. november 1914 - januar 2014
Rodil se je očetu Juliju, fotografu in materi Amaliji r. Kranjc. Osnovno in meščansko šolo je obiskoval v Slovenski Bistrici, nato...
Datum vnosa: 4. september 2013
UŠAJ, Just
1. november 1890 - 11. januar 1971
Po končani osnovni šoli v Vipavskem Križu (1896-1900) je po opravljeni pripravnici v Gorici (1900-1902) obiskoval realko v Idriji ...
Datum vnosa: 19. marec 2013
VELIKANJE, Josip - pop hajduški
18. marec 1843 - 29. september 1921
  Rodil se je v Jaklški grapi (Srednja Kanomlja) materi Marijani (Likar) in očetu Jakobu, katerega posest četrtzemljaka je bila bo...
Datum vnosa: 18. julij 2016
VENTURINI, Domenico
16. september 1874 - 20. januar 1968
Zelo zgodaj je zapustil rodni Pulj, več kot šestdeset let je preživel v Kopru, ki je postal njegov dom po krajšem bivanju na Lošin...
Datum vnosa: 28. december 2018
VOLARIČ, Andrej (Hrabroslav)
14. november 1863 - 30. september 1895
Osnovno šolo je obiskoval v Kobaridu in v Trstu ter se po pripravljalnici v Kobaridu vpisal na učiteljišče v Koper. Po končanem šo...
Datum vnosa: 20. april 2012
VONČINA, Albin
20. avgust 1899 - 1. marec 1988
Odraščal je v družini idrijskega občinskega tajnika Franca Vončine in Karoline Serjun. V dedovi, Serjunovi, hiši je preživel večji...
Datum vnosa: 7. maj 2015
ŽAGAR, Stane
12. februar 1896 - 27. marec 1942
Mati Avgusta Uršič je bila učiteljica, oče Ferdinand pa lesni trgovec. Osnovno šolo je obiskoval v Podgori pri Gorici, gimnazijo i...
Datum vnosa: 1. avgust 2012
ZIDAR (SLAMNIK), Pavle (Zdravko)
6. januar 1932 - 12. avgust 1992
Pavle Zidar, psevdonim za Zdravka Slamnika, se je rodil v železarski družini materi Barbki Valentar in očetu Jožefu. Osnovno šolo ...
Datum vnosa: 16. oktober 2013
ŽVAB, Lovro
9. avgust 1852 - 31. avgust 1888
Bil je četrti otrok Mihaela in Marjane. Leta 1865 so ga zaradi uspehov poslali v gimnazijo v Gorico. Žvab se je čez nekaj let prep...
Datum vnosa: 24. julij 2013Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh