1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
xPrimorci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na primorci.si@gkfb.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
FILIPI Goran
Foto: Arhiv knjižnice
Galerija slik

FILIPI, Goran


Rojen: 
18. januar 1954, Zadar
Umrl:  ,


Kraj delovanja: Prof. dr. Goran Filipi se je rodil  v Zadru. Osnovno šolo je obiskoval v Izoli, srednjo pa v Kopru. Leta 1979 je diplomiral iz italijanskega in angleškega jezika na Filozofski fakulteti v Zadru. Leta 1985 je magistriral na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Na isti fakulteti je leta 1991 doktoriral in pridobil naziv doktor jezikoslovnih znanosti.

Deluje kot znanstveni svetnik na UP ZRS, kjer je tudi predstojnik Inštituta za jezikoslovne študije. Na Univerzi v Pulju kot redni profesor predava Zgodovino italijanskega jezika.
Je tudi član Hrvaškega filološkega društva, hrvaškega Društva klasičnih filologov, član Odbora za dialektologijo pri hrvaški akademiji znanosti in umetnosti, član Slovenskega slavističnega društva, član italijanskega društva Societa italiana di glottologia ter član Matice hrvatske. Je tudi član Društva hrvaških književnikov.

Ukvarja se z dialektološkimi, etimološkimi, leksikološkimi in leksikografskimi raziskavami, predvsem v okviru kontaktne dialektologije Istre, Furlanije, Julijske krajine in Dalmacije z otoki. Objavil je okoli 100 znanstvenih člankov in 15 znanstvenih monografij.

Znane so njegove pesniške zbirke: delo Sve hrvatske smrti : (ratna zbirka), zbirka pesmi Brdo do sunca, knjiga pesmi Nasprotna obala, ki je izšla v Izoli v slovenskem jeziku ter knjiga Još se vrti crna ploča.

Je tudi vnet proučevalec istroromunskih govorov. Napisal je Hrvaško romunski slovar ter Etimologijski rječnik betinske brodogradnje, več slovarjev o ljudskem poimenovanju ptičev v Istri, knjigi Istriotski lingvistički atlas ter Pomorski termini u rukopisnom latinsko-hrvatsko-talijanskom rječniku fra Josipa Jurina iz 18. stoljeća. Zanimiva je tudi njegova knjiga Talasozoonimi slovenskog primorja.

Je tudi prevajalec.
Z gospodom Đaninom Božićem je soavtor grafično-pesniške mape Istarski rukopisi – Caligrafie istriane, ki je izšla leta 1998.

Napisal je delo Slovanske, germanske in romanske jezikovne prvine v srednjeveški Istri. V tej razpravi je obdelanih okoli 50 jezikovnih enot, ki bi jih lahko imeli za izposojenke iz starejših jezikovnih plasti. Besedje je izbrano iz različnih virov, srednjeveških pa tudi poznejših. Nekaj besed je tudi iz besedišča, ki ga je sam zbral na terenu - starejše jezikovne plasti se zrcalijo tudi v sodobnem besedišču. Vsaka enota je obdelana etimološko in leksikološko in se primerja s podobnimi oblikami iz sosednjih govorov.

S svojimi prispevki je sodeloval na mnogih konferencah. Je pisec recenzij, mentor pri študentskih diplomskih nalogah, urednik.

Zdaj s svojo družino živi v Istri, tako rekoč na deželi.


ZNANSTVENE MONOGRAFIJE

Lexicon ornitologicum Histriae Slovenicae = Ornitološki slovar slovenske Istre. Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko = Capodistria : Società storica del Litorale, 1993
Istriotski lingvistički atlas = Atlante linguistico istrioto. Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 1998
Istarska ornitonimija : etimologijski rječnik pučkog nazivlja. Rijeka : Izdavački centar, 1994
Dicţionar croat-român = Hrvatsko-rumunjski rječnik. Bucureşti : C. H. Beck, 2012
Istromletački lingvistički atlas (ImLA) = Atlante linguistico istroveneto (ALIv) = Istrobeneški lingvistični atlas (IbLA). Zagreb : N. Dominović ; Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Sveučilište Jurja Dobrile, 2012
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 5, dendronimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2011
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 4, entomonimi; kromonimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2009
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 3, zoonimi: poljske i šumske životinje; mikonimi; bačvarska terminologija. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2008
Istrorumunjske etimologije. Knj. 2, Ornitonimi. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Annales, 2007
Istrorumunjske etimologije. Knjiga 1, rodbinsko nazivlje. Pula : Znanstvena udruga Mediteran ; Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2006
Istrorumunjski lingvistički atlas : kazala = Atlasul Lingvistic Istroromân : indice = Atlante linguistico istrorumeno : indici . Pula : Znanstvena udruga Mediteran : Istarsko čakavsko društvo dr. Ivan Rudan, 2004
Ghid de coversaţie român-croat. Bucureşti : Niculescu, cop. 2003
Betinska brodogradnja : etimologijski rječnik pučkog nazivlja. Šibenik : Županijski muzej, 1997
Istrorumunjski lingvistički atlas = Atlasul Lingvistic Istroromân = Atlante linguistico istrorumeno. Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 2002
Hrvatsko-rumunjski rječnik. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2001
Rumunjskio-hrvatski razgovorni priručnik = Ghid de conversaţie român-croat. Zagreb : Knjiga Dominović ; Pula : Filozofski fakultet, 2001
Hrvatsko-rumunjski razgovorni priručnik. Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2000

LEPOSLOVJE

Otočke balade. Pazin : Matica hrvatska, 1994
Brdo do sunca. Pazin : Matica hrvatska, Ogranak Pazin, 1997
Sjedinjenje u stopama. Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2000
Sve hrvatske smrti : (ratna zbirka). Rijeka : Tiskara Rijeka, 1994
Minule šetnje. Pula : Grozd, 1990.
Još se vrti crna ploča. Pula : Skupština udruga MH Istarske županije, 2004

Literatura
 

Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh