1.200 oseb Primorci.si Primorci.si
xPrimorci.si

Biografski leksikon predstavlja osebnosti, ki so s svojim delom vplivale na vsa področja življenja v vaseh, mestih in pokrajini. Zbirka imen raste in se dopolnjuje, tako da nikoli ni dokončna.
Veseli smo predlogov za uvrstitev novih osebnosti v leksikon. Pošljite jih na primorci.si@gkfb.si ali nam jih posredujte preko spletnega obrazca.

Pogoji uporabe vsebin
VIŽINTIN Marijanca Ajša
Foto: arhiv avtorice
Galerija slik

VIŽINTIN, Marijanca Ajša


Rojena: 
7. avgust 1976, Brežice
Umrla:  ,


Kraj delovanja: 


Marijanca Ajša Vižintin (roj. Marjanca Perc) se je rodila v Brežicah materi Rozaliji Kovačič iz Senovega in očetu Dragu Percu iz Sevnice kot prva od treh otrok. Živela je v Sevnici, Kopru, Ljubljani. V Sevnici je končala Osnovno šolo Sava Kladnika, v Celju Gimnazijo Celje Center. Leta 2005 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz slovenskega jezika s književnostjo in bibliotekarstva. Leta 2013 je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala (mentorici dr. Milena Mileva Blažić, dr. Mirjam Milharčič Hladnik). Za doktorsko disertacijo »Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli« je prejela nagrado srebrni znak ZRC SAZU (2014).

Zaposlena je na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2011–2014, 2015–) kot raziskovalka, znanstvena sodelavka. Prejšnje zaposlitve: Medkulturni inštitut (2015), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici (2009–2011), Osnovna šola DBB Hrpelje Kozina (2003–2009). Med drugim je avtorica dvanajstih znanstvenih člankov ter znanstvene monografije »Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev« (2017). V letih 2013–2014 je bila sourednica znanstvene revije Dve domovini/Two Homelands, http://twohomelands.zrc-sazu.si/. Koordinira nacionalni projekt Le z drugimi smo (2016–2021), https://lezdrugimismo.si/.

Kot raziskovalka in predavateljica sodeluje pri projektih, ki spodbujajo medkulturni dialog, vključevanje (otrok) priseljencev, razvijajo medkulturno zmožnost vseh prebivalcev ter medkulturno vzgojo in izobraževanje (npr. Eduka – Vzgajati k različnosti/Educa – Educare alla diversità: http://www.eduka-itaslo.eu/; Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja: http://www.medkulturnost.si/; Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo: http://www.medkulturni-odnosi.si/; Poklicne migracije Slovencev v prostor nekdanje Jugoslavije: od naseljencev do transmigrantov idr.).

Poleg priseljevanja v Slovenijo raziskuje tudi slovensko izseljevanje, dopolnilni pouk slovenščine za slovenske izseljence in njihove potomce, kulturno delovanje Slovencev v Nemčiji ter v Bosni in Hercegovini. Izvedla je številna predavanja po slovenskih fakultetah (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani in Mariboru; Fakulteta za humanistične študije, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), predavanja ali delavnice po srednjih, osnovnih šolah, vrtcih za pedagoške delavce in delavke ali učence, učenke. Predavala je na znanstvenih / strokovnih konferencah, posvetih po Sloveniji in v tujini (Avstrija, Bahrajn, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Italija, Nemčija, Madžarska, Švedska).

Deluje tudi na področjih poučevanja slovenščine kot drugega jezika/jezika okolja, organizacije pouka maternega jezika otrok priseljencev v Sloveniji, mladinske književnosti in spodbujanja branja, tako v slovenskem jeziku kot v maternih jezikih otrok priseljencev.


Izbrana bibliografija:
VIŽINTIN, Marijanca Ajša: Medkulturna vzgoja in izobraževanje: vključevanje otrok priseljencev (Migracije 27). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2017, https://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/medkulturna-vzgoja-in-izobrazevanje#v.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša: (Im)migrant and ethnic minority literature in education curricula in Slovenia. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], March 2016, vol. 18, issue 1. http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol18/iss1/7/, doi: 10.7771/1481-4374.2763.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša:  Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev. V: Dve domovini / Two Homelands 2014, [Št.] 40, str. 71–89, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/208/model-medkulturne-vzgoje-in-izobraevanja-za-uspeneje-vkljuevanje-otrok-priseljencev.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša:  Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih.V: Dve domovini / Two Homelands 2016, [Št.] 43, str. 157–170, http://twohomelands.zrc-sazu.si/sl/articles/show/290/slovenski-izseljenci-in-njihovi-potomci-v-nemiji-dvajset-let-povezovanja-slovenskih-organizacij-na-posvetih.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša:  Prepoznavanje kulturne mešanosti in sestavljene identitete znotraj državnih meja. V: Annales, Series historia et sociologia, 2015, letn. 25, št. 1, str. 211–222, http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-1.pdf.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša: Otroci in dopolnilni pouk slovenščine v Bosni in Hercegovini: od jezika prednikov do jezika prihodnosti. V: ŽITNIK SERAFIN, Janja (ur.). Slovensko izseljenstvo v luči otroške izkušnje. 2., razširjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015, str. 157–173, https://books.google.si/books?id=xf8zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

VIŽINTIN, Marijanca Ajša:  Pouk maternega jezika in kulture pri učencih priseljencih: temelj za medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli?. V: Sodobna pedagogika 2010, letn. 61, št. 1, str. 104–120, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-NJSO6XRT/?query=%27keywords%3dVi%C5%BEintin%2c+Marijanca+Aj%C5%A1a%27&pageSize=25.
Literatura
Ustni vir: marijanca Ajša Vižintin, 2014
Izdelava in oblikovanje Qualitas
Glej tudi: notranjci gorenjci pomurci celjskozasavski združeni na portalu znani slovenci
Strani so vzpostavljene na platformi WebTool 4.5      
Na vrh